Peeters wil snel banenpact na verkiezingen

Vlaams minister-president Kris Peeter (CD&V).
BELGA Vlaams minister-president Kris Peeter (CD&V).
Vlaams minister-president Kris Peeters wil dat na de verkiezingen snel een banenpact op poten wordt gezet. Dat heeft de Vlaamse lijsttrekker voor CD&V in Antwerpen vanavond aangekondigd in het VRT-verkiezingsprogramma 'Het Beloofde Land'. Bedoeling is tegen 2019 224.000 jobs te creëren. Voor Peeters moet het pact tijdens het najaar gestalte krijgen.

Het voorstel houdt in dat alle volgende regeringen in ons land nog dit najaar binnen hun eigen bevoegdheden concrete voorstellen uitdokteren om die in onderling overleg, binnen het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen, samen met de sociale partners tot uitvoering te brengen. Om dat plan te realiseren, moeten er dus snel regeringen worden gevormd.

Enkele maanden geleden werd op dezelfde manier een concurrentiepact afgesloten. CD&V schuift tegen het einde van de volgende legislatuur 224.000 banen naar voren via zijn zogenaamde 3D-plan. Dat zijn 30.000 jobs meer dan waarvan het Planbureau in zijn meerjarenplanning uitgaat.