Peeters vraagt vervroegde uitbetaling landbouwsteun wegens droogte

UNKNOWN

Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, vraagt aan de Europese Commissie om als gevolg van de aanhoudende droogte 180 miljoen euro rechtstreekse inkomenssteun voor de Vlaamse land- en tuinbouwers dit jaar vervroegd uit te betalen.

Financiële moeilijkheden
Als gevolg van de aanhoudende droogte worden in de land- en tuinbouwsector belangrijke opbrengstverliezen voorspeld. Heel wat problemen dreigen daardoor in financiële moeilijkheden te komen, zeker nu de naweeën van de economische crisis nog niet helemaal weggeëbd zijn. De Europese Verordening die de rechtstreekse inkomenssteun in de landbouw regelt, voorziet dat "in regio's waar de landbouwers zich als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden voor ernstige financiële moeilijkheden geplaatst zien", voorschotten kunnen uitbetaald worden op de rechtstreekse inkomenssteun.
 
Oktober
Concreet zal Peeters aan de EU-Commissie vragen om 80 procent van de rechtstreekse inkomenssteun al uit te betalen op 16 oktober (het vroegste tijdstip dat voorzien is in de verordening), in plaats van zoals gebruikelijk in december. Voor Vlaanderen gaat het om een bedrag van zo'n 180 miljoen euro die vervroegd uitbetaald zou kunnen worden, als de Eu-Commissie groen licht geeft.

"Met een vervroegde uitbetaling van de rechtstreekse inkomenssteun kunnen we vermijden dat de gevolgen van de aanhoudende droogte het precaire economische herstel in de Vlaamse land- en tuinbouwsector in het gedrang brengt", aldus Peeters. (belga/ep)