Parlement scherp over communicatie van regering: "Het is zo al moeilijk genoeg"

Patrick Dewael (Open Vld).
PHOTO_NEWS Patrick Dewael (Open Vld).
Zowel vanuit de oppositie als vanuit de meerderheid kreeg premier Charles Michel kritiek op de crisiscommunicatie van de voorbije dagen, nu de terreurdreiging nog altijd op niveau 4 staat. "Uw communicatie brengt alleen maar verwarring." Michel reageerde fel: "De terroristen zaaien de angst, niet de regering, niet de communicatie!"

De teneur tijdens de plenaire zitting van het parlement was vrij eenduidig: de regering en veiligheidsdiensten doen wat ze kunnen te midden van de huidige terreurdreiging, maar de communicatie loopt serieus mank. PS-kopstuk Laurette Onkelinx gaf kritiek op de zichzelf tegensprekende communiqués van de verschillende diensten en excellenties over welke plaatsen en diensten bedreigd zijn. "Kan dat geen angstpsychose in de hand werken? Moeten we dat niet proberen te vermijden?", vroeg ze aan premier Michel.

Ze suggereerde ook een oplossing, waarbij ze verwees naar de communicatie in Frankrijk. "Daar komt de procureur van Parijs regelmatig informatie geven over het lopende onderzoek. Wordt het ook bij ons geen tijd om die communicatie beter te structureren, zodat de burgers beter begrijpen wat er gaande is?" Eenzelfde geluid bij Meryame Kitir van sp.a die Michel opriep om, na al die verwarrende berichten, zelf de "communicatie naar zich toe te trekken".

Maar ook de liberale fractieleider Patrick Dewael vond dat er gewerkt moest worden aan de communicatie. "Spreken is zilver, zwijgen is goud", zo omschreef hij de werking van het OCAD en het crisiscentrum. "We moeten de mensen die op het terrein het beste van zichzelf geven, niet hinderen in hun werkzaamheden." Laat de experten communiceren, klonk het, daarmee loop je de minste risico's. "Het is niet de bedoeling dat ene minister de andere met de vinger gaat wijzen: het is zo al moeilijk genoeg."

'Wordt ook bij ons geen tijd om die communicatie beter te structureren, zodat de burgers beter begrijpen wat er gaande is?'

Laurette Onkelinx (PS)
Laurette Onkelinx.
BELGA Laurette Onkelinx.

Michel: "Altijd duidelijk geweest"

Charles Michel was duidelijk in zijn wiek geschoten. Nadat hij geschetst had hoe de beslissingen van de regering rond de terreurdreiging tot stand gekomen waren, hamerde hij op het feit dat "we het maximum hebben gedaan". "Nul risico bestaat niet, maar het is cruciaal om daarin een evenwicht te vinden, om geen angst te zaaien."

In die context vond hij dat dat de regering "zeer duidelijk is geweest". "We hebben na elke vergadering van de veiligheidsraad gecommuniceerd. Nadien zijn de ministers op de televisie die communicatie verder komen duiden." De lof voor de manier waarop het Franse parket de communicatie beheerde, vond hij misplaatst. "Er is een gigantisch verschil met Parijs: zij hebben een tragische aanval gehad, maar ons onderzoek is nog gaande. Wij zitten dus in de situatie waarbij de bedreiging nog voor ons ligt." Dat deze regering "de angst zou communiceren", pikte Michel niet. Hij riep haast het halfrond toe: "De terroristen zaaien de angst, niet de regering, niet de communicatie!"

'Wij zitten in de situatie waarbij de bedreiging nog voor ons ligt'

Premier Charles Michel
BELGA

Failed state

Toch reageerde de meerderheid ook fel op de almaar luidere internationale kritiek op het antiterreurbeleid in ons land. "We moeten als parlement een krachtig signaal aan hen die internationaal ons imago willen besmeuren", vond Patrick Dewael. Hij schetste hoe ons land al jaren geleden een architectuur van politie en veiligheidsdiensten op poten zette "die zijn gelijke niet kent in Europa". "Er is misschien wat te weinig in geïnvesteerd, maar de architectuur blijft actueel: elke politie- en inlichtingendienst is verplicht om informatie te laten circuleren. Ik geloof rotsvast in dat systeem." Meer nog: Dewael wil dat ook op Europees niveau doorvoeren. "Ik wil niemand beschuldigen, maar wij worden uitgerekend de vinger gewezen door landen die zelf hebben nagelaten om de noodzakelijke informatie te laten circuleren. België kan op dat vlak een uitstekend rapport voorleggen."

Ook CD&V-parlementslid Servais Verherstraeten hamerde op die spijker. "Ja, wij hebben ook aanslagen gehad in ons land", klonk het. "Elke aanslag en elk slachtoffer is er een te veel, maar ze waren niet van die omvang als in New York en Parijs. De veiligheid van onze burgers is gegarandeerd en onze diensten functioneren wel. Wij zijn geen failed state!"

'De veiligheid van onze burgers is gegarandeerd en onze diensten functioneren wel. Wij zijn geen failed state!'

Servais Verherstraeten (CD&V)