Parketten kunnen toestroom snelheidsovertredingen niet meer aan

PHOTO_NEWS
De politieparketten, die overspoeld worden door de toestroom van processen-verbaal voor snelheidsovertredingen, gaan quota opleggen aan elke politiezone van het land. Dat staat vandaag te lezen in de kranten van Sudpresse.

Wegens een gebrek aan personeel en verouderde informaticamiddelen, kunnen de politieparketten niet alle dossiers verwerken die ze ontvangen. Het College van procureurs-generaal heeft daarom beslist de aanpak aan te passen. Elk politieparket gaat pv-quota opleggen aan al haar politiezones, aldus de krant.

De statistieken 2013 van de politieparketten van het land tonen dat meer dan 45 procent van de snelheidsovertredingen die bij de parketten toekomen, zonder gevolg worden geklasseerd.

"De uitwerking van die quota per politiedienst betekent een verbintenis van de parketten om een effectieve behandeling te garanderen van alle ontvangen pv's", preciseert Christian Henry, de procureur des Konings van Bergen.

Volgens Sudpresse dient het quotasysteem zo snel mogelijk in voege te treden. De werkvergaderingen hierover volgen elkaar op.