Parket vraagt doorverwijzing naar rechtbank van vrouw met münchhausensyndroom

thinkstock
De Hasseltse raadkamer heeft vandaag de zaak behandeld van een 39-jarige vrouw die met het münchhausen-by-proxysyndroom zou kampen. Het openbare ministerie vroeg de vrouw door te verwijzen naar een correctionele rechtbank. De vrouw zou haar twee kinderen van ongeveer tien en twaalf jaar opzettelijk diabetesmedicatie hebben toegediend, zodat ze ziek werden. De vrouw holde vervolgens van dokter naar dokter. Zo wist ze de aandacht op haar eigen persoon te vestigen.

Aanvankelijk was de openbare aanklager van plan om de internering te vorderen voor de vrouw. De verdediging zou zich daar niet tegen verzetten. Intussen zit er een medisch verslag van de vrouw in het dossier. De openbare aanklager paste de vordering aan en vroeg de doorverwijzing.

Een internering blijft niettemin tot de mogelijkheden behoren, want een correctionele rechtbank kan ook nog een onderzoek naar haar geestestoestand laten uitvoeren. Dinsdag liet de verdediging verstaan akkoord te gaan met een doorverwijzing. Advocaat Rolf Wouters verdedigt de vrouw, terwijl advoaten Luk Delbrouck en Tom Van Overbeke aan de zijde van de burgerlijke partijen staan.

Insuline voor kinderen
De partner van de vrouw had een tijdlang niets door, totdat de vrouw in het najaar van 2014 plotseling in de cel belandde. Een arts van het Universitair Ziekenhuis in Brussel sloeg alarm. Blijkbaar kon de vrouw, die in een woonzorgcentrum werkte, daar onder meer insuline meenemen. Ze diende dat toe aan haar kinderen, waardoor hun glucosespiegel abnormale waarden vertoonden. Vooral haar dochter van twaalf was het grootste slachtoffer. Intussen stellen de kinderen het relatief goed. Ze verblijven bij hun vader.