Pamfletten Hoei: rapport Courard over tien dagen klaar

Waals minister van Binnenlands Bestuur Philippe Courard zou over tien dagen klaar zijn met zijn rapport over de verkiezingspamflettenkwestie in Hoei. Dat zegt Denis Léonard, de fractieleider van Ensemble, de oppositiepartij in de gemeenteraad van Hoei.

De kwestie draait rond pamfletten van de burgemeester van Hoei, Anne-Marie Lizin. Personeelsleden van de gemeente zouden die tijdens hun werkuren hebben verspreid. De gemeenteraad in Hoei richtte een onderzoekscommissie op, maar die kwam niet eendrachtig naar buiten. Volgens de oppositie heeft de PS-meerderheid eenzijdig een rapport afgeleverd dat niets te zien heeft met het werk dat de commissie gedaan heeft. "We hebben de minister het rapport overgemaakt dat de commissie oorspronkelijk voorzien had", zegt de oppositie. Die heeft Courard nu ook een aantal eigen conclusies bezorgd. (belga/lpb)