Overzicht ministerpostjes

Dit is een handig overzicht van de al toegekende minister- en staatssecretarisposten van de regering-Leterme I.

CD&V: premier, 3 ministers, 2 staatssecretarissen
Yves Leterme: premier
Jo Vandeurzen: Justitie en Institutionele Hervormingen, vicepremier
Inge Vervotte: Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
Pieter De Crem: Defensie
Etienne Schouppe: staatssecretaris voor Mobiliteit
Carl Devlies: staatssecretaris Fraudebestrijding

Open Vld: 4 ministers
Patrick Dewael: Binnenlandse Zaken, vicepremier
Karel De Gucht: Buitenlandse Zaken
Annemie Turtelboom: Asiel- en Migratiebeleid
Vincent Van Quickenborne: Economie, Innovatie, Administratieve Vereenvoudiging, ICT en Telecommunicatie

MR: 3 ministers, 2 staatssecretarissen
Didier Reynders: Financiën en Instutionele Hervormingen, vicepremier
Charles Michel: Ontwikkelingssamenwerking
Sabine Laruelle: Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
Olivier Chastel: staatssecretaris voor Europese Zaken
Bernard Clerfayt (FDF): staatssecretaris voor Financiën

PS: 3 ministers, 2 staatssecreatissen
Laurette Onkelinx: Sociale Zaken en Volksgezondheid, vicepremier
Marie Arena: Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
Paul Magnette: Klimaat en Energie
Frédéric Laloux: staatssecretaris voor Armoedebestrijding
Julie Fernandez-Fernandez: staatssecretaris voor Personen met een handicap

cdH: 1 minister, 1 staatssecretaris

Joëlle Milquet: Werk en Gelijke Kansen, vicepremier
Melchior Wathelet jr: staatssecretaris van Begroting en Gezin