Overtreders milder gestraft door gebrek aan wet

UNKNOWN

Omdat er nog altijd geen wet is die drie verkeersovertredingen onderbrengt in de juiste categorie en het juiste boetetarief, worden overtreders milder gestraft. Dat blijkt uit gegevens op de gespecialiseerde website Wegcode.be. Minister van Mobiliteit Yves Leterme (CD&V) stoomt in allerijl een wet klaar.

Eerste graad
De wet die de drie verkeersovertredingen in een bepaalde categorie moest onderbrengen, is er nog niet, waardoor ze in de eerste, lichtste graad vallen. Het gaat om links inhalen van motorfietsen (hoort in de derde graad thuis), het niet verlenen van voorrang aan weggebruikers op fietspad of trottoir (moet tweede graad zijn), en de voorrang van rechts (tweede graad).

Wijziging verkeerswet
Het probleem is het gevolg van wijzigingen in de verkeerswet die ingingen op 1 maart 2007. De wetgever had een jaar om de categorisering te bekrachtigen met een wet. Minister van Mobiliteit Yves Leterme (CD&V) wijst naar zijn voorganger Renaat Landuyt. Leterme stoomt nu een wetsontwerp klaar dat deze week naar de Kamer kan en tegen 20 maart van kracht zou zijn. Tot dan blijven de overtredingen in de eerste graad en wordt er beboet tegen het laagste tarief.

Ongevalsrisico
De categorisering van verkeersovertredingen is gebaseerd op ongevalsrisico en bepaalt de vier boetetarieven, respectievelijk 50, 100 en 150 euro en een verwijzing naar de rechtbank voor de vierde graad. (belga/ka)