Overlast Brussels Airport: "Luchthaven komt verplichtingen inzake geluidsnormen na"

photo_news
Brussels Airport Company (BAC), de uitbater van de luchthaven van Zaventem, respecteert de geluidsnormen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat concludeert de Dienst Regulering, de economische regulator van de luchthaven.

Hoewel de geluidsnormen niet aan Brussels Airport Company zelf worden opgelegd en de uitbater evenmin tussenkomt in het baangebruik op de luchthaven, moet hij volgens zijn licentie wel "de geluidsnormen naleven en doen naleven".

Klachten

De regulator besliste om na te gaan of de normen effectief worden gerespecteerd na een reeks klachten van omwonenden en een actiecomité. Zo zou de luchthavenuitbater de geluidsnormen van het Brusselse gewest "voortdurend" betwisten.

Handboek zonder geluidsnormen

Uit het onderzoek blijkt nu dat BAC toch voldoende inspanningen doet om de normen na te leven. Al bleek tijdens het onderzoek ook dat in het handboek dat luchtvaartmaatschappijen krijgen, maandenlang niet werd gesproken over de Brusselse geluidsnormen. "Per ongeluk", zegt BAC, en de vergissing is intussen rechtgezet.

De regulator heeft geen reden om aan die uitleg te twijfelen. Bij een eerder onderzoek stonden de Brusselse normen wel in het handboek. "Wij hebben alleen vastgesteld dat er een onvolkomenheid was en dat die ondertussen is rechtgezet", klinkt het. "Dat betekent dat op het moment van ons besluit BAC zijn verplichtingen nakomt."

Hogere tarieven

Verder vond de regulator nog dat BAC de luchtvaartmaatschappijen voldoende informeert over de geldende geluidsnormen. Ook zijn de tarieven in Brussel voldoende gedifferentieerd (met hogere tarieven voor luidere vliegtuigen en nachtvluchten) "om luchtvaartmaatschappijen ertoe aan te zetten de geluidsnormen te respecteren".