Overheid kan nationaliteit Syriëstrijders voortaan gemakkelijker intrekken

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V).
BELGA Minister van Justitie Koen Geens (CD&V).
De regering heeft beslist dat Syriëstrijders die de Belgische nationaliteit hebben verkregen na hun geboorte, die kunnen verliezen. Over de afname van de Belgische nationaliteit bij personen met de dubbele nationaliteit en die in ons land geboren zijn, is er nog geen beslissing genomen.

Over dat laatste punt volgt later nog overleg, dat moet uitwijzen of er geen probleem is met het gelijkheidsbeginsel. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vrijdag na afloop van de ministerraad verklaard.

De intrekking van de nationaliteit van Syriëstrijders als facultatieve straf, maakt deel uit van de twaalf maatregelen die de regering nam in de strijd tegen radicalisme en terrorisme. Al snel waarschuwde minister Geens dat dit niet discriminerend mag zijn, aangezien dat voor mensen van de tweede en derde generatie wel het geval zou kunnen zijn. Een verschillende behandeling van mensen die allemaal Belg zijn door geboorte, is immers minder evident dan ten opzichte van wie later Belg werd.

Wel zal de intrekking mogelijk blijven voor wie de nationaliteit heeft verkregen na de geboorte. Dat gaat om mensen die zijn genaturaliseerd of die in de tweede generatie de Belgische nationaliteit hebben verkregen nadat hun niet-Belgische ouders voor hun twaalfde verjaardag daartoe een verklaring hebben ingediend. Voortaan vervalt de termijn waarbinnen de rechter de nationaliteit kan intrekken. Nu geldt een termijn van tien jaar na de verwerving.

Ook schaarde de ministerraad zich achter de wettekst die de uitbreiding van de telefoontap mogelijk maakt naar wie aanzet tot terrorisme, rekruteert met het oog op terrorisme en wie terrorisme propageert. Alvorens tot een telefoontap kan worden overgegaan, moet er een gemotiveerd advies zijn van de onderzoeksrechter. Er komt ook een uitbreiding van de terroristische misdrijven met de verplaatsing naar het buitenland met terroristische doeleinden. Dat geldt in beide richtingen, dus ook voor wie naar ons land wil reizen, aldus Geens.