Overheid heeft nog voor 2 miljard onbetaalde facturen

De federale staat heeft nog voor twee miljard euro onbetaalde facturen en engagementen te betalen. Dat bedrag is de "openstaande schuld van de vorige regering". Zo heeft minister van Begroting Yves Leterme (CD&V) vandaag geantwoord op een vraag van Ecolo-kamerlid Georges Gilkinet.

Ankerprincipe afschaffen
Ongeveer de helft van het bedrag zou toe te schrijven zijn aan het toepassen van het ankerprincipe. Leterme wil een einde maken aan dat principe.

Kredieten uitgeven
Volgens het ankerprincipe mogen federale overheidsdiensten per maand maar 1/15 in plaats van 1/12 van hun jaarbudget uitgeven. Als na controle blijkt dat de begroting op koers zit, kan 'het anker worden gelicht' en mogen de overige kredieten worden uitgegeven. Het principe werd in 2002 ingevoerd door toenmalig minister Johan Vande Lanotte (sp.a) om te voorkomen dat de begroting ontspoorde.

Kunstgreep
Critici van het ankerprincipe menen dat het systeem is uitgegroeid tot een kunstgreep om de begroting te doen kloppen en dat bepaalde administraties systematisch facturen op het eind van het jaar facturen doorschuiven naar het volgende jaar.

Facturen op tijd betalen
De CD&V nam het ankerprincipe onder paars onder vuur.
Volgens minister Leterme werd er binnen de interim-regering beslist het ankerprincipe niet meer toe te passen. "We zijn teruggekeerd naar het goede principe waarbij de departementen de kredieten kunnen gebruiken die hen zijn toegekend zonder dat dat leidt tot een vermindering van de kredieten. Tegelijk zijn de departementen verplicht de facturen binnen de voorziene termijnen te betalen", aldus Leterme.

"Vroeg of laat"
Volgens Leterme resteert er nog een bedrag van 2 miljard euro dat "vroeg of laat" moet betaald worden. Zo'n 1 miljard daarvan was te verwachten. Het gaat bijvoorbeeld om facturen voor bestelling van eind december 2007. De rest zou te maken hebben met het ankerprincipe.

Extra kost voor staatskas
Groen! en Ecolo zijn tevreden dat Leterme het ankerprincipe wil stopzetten. "Het is goed dat de financiële situatie uit het verleden op orde wordt gezet", luidt het. "Maar dat betekent wel een extra kost van 1 miljard euro voor de schatkist in 2008 als het principe dit jaar niet meer wordt toegepast", legt Groen!-kamerlid Stefaan Van Hecke uit. "We staan achter het stopzetten van het ankerprincipe, maar zijn bezorgd over de financiële weerslag voor de begroting", aldus nog Van Hecke. (belga/eb)