Overgangstermijn voor erkenning levenloos geboren kinderen loopt op zijn einde

Illustratiebeeld.
Getty Images/Image Source Illustratiebeeld.
Sinds eind maart vorig jaar werden 903 akten voor een levenloos geboren kind opgemaakt, meldt de Federale Overheidsdienst Justitie. De wet biedt sinds 31 maart 2019 de mogelijkheid om een levenloos kind te laten registreren na een zwangerschapsduur van 140 dagen in plaats van 180 dagen. Nog tot 30 maart hebben ouders de tijd om dergelijke akte te laten opmaken of te wijzigen voor een kind dat stierf voor de wet in voege is gegaan.

Sinds 31 maart 2019 kunnen ouders een levenloos geboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap vrijwillig een voornaam geven. Dat was vroeger slechts mogelijk vanaf 180 dagen. De verplichting om het kind vanaf zes maanden zwangerschap te laten registreren bleef van kracht, maar ouders kregen ook de mogelijkheid om het kind een familienaam te geven. 

"De wet kwam tegemoet aan de vraag van ouders van een levenloos geboren kind om dat kind een volwaardige plaats te geven in hun leven. Het feit dat een levenloos geboren kind van minder dan 180 dagen niet kon opgenomen worden in de databank van de Akten van de Burgerlijke Stand en zij dit kind geen voornaam konden geven, raakte de rouwende ouders diep", verklaart minister van Justitie, Koen Geens (CD&V).

Akte

Ouders kregen ook een jaar de tijd om vrijwillig een akte voor een levenloos geboren kind, dat stierf voor de ingang van de nieuwe wet, te registreren of te wijzigen. Zo werden er reeds 241 akten opgetekend. Intussen werden ook 153 akten gewijzigd. Negen doodgeboren kinderen hebben nu toch nog een voornaam gekregen en 144 kinderen hebben een voornaam en een familienaam gekregen. Verschillende steden, zoals Antwerpen, Gent en Leuven zagen op die manier een stijging van het aantal geregistreerde akten.

Anderzijds werden 509 akten opgemaakt voor levenloze kinderen die werden geboren na 31 maart 2019. Voor kinderen die voor die datum stierven kunnen de ouders nog tot 30 maart 2020 een akte laten opmaken of de opgemaakte akte laten wijzigen.