Overal langs Vlaamse wegen komt u straks deze werken tegen

UNKNOWN
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft een overzicht gegeven van de wegenwerken die tussen april en eind juli starten op de Vlaamse wegen. Hieronder zetten we de 19 werken per provincie op een rij, met de aard, de timing, de verwachte hinder en het budget.

ANTWERPEN
- Structureel onderhoud van de E19 ten noorden van Antwerpen (vanaf R1 splitsing E19-A12 tot aan Kleine Bareel) richting Breda.
Aard: Herstelling van de volledige wegstructuur met asfalt tot en met de fundering.
Timing: april tot juli 2010.
Verwachte hinder: ernstige hinder - versmalde rijstroken in beide richtingen ter hoogte van Kleine Bareel
Budget: 1,5 miljoen euro
 
- Bypass IKEA A12
Aard: Maken van een bypass in asfalt ter hoogte van IKEA ter verbetering van de doorstroming en met het oog op geplande werken aan het verderop gelegen kruispunt met de VII Olympiadelaan
Verwachte hinder: ernstige hinder, er blijven wel steeds 2 rijstroken beschikbaar in elke richting (N177 en A12 samen gerekend)
Timing: 19 april tot september
Budget: 1,5 miljoen euro
 
- Structureel onderhoud van de A12
Aard: Herstellen en vernieuwen van de volledige wegstructuur in asfalt richting Antwerpen in Aartselaar. Op hetzelfde moment worden ook een aantal kleinere aanpassingen uitgevoerd richting Brussel.
Verwachte hinder: matige hinder - er blijven steeds 3 rijstroken beschikbaar in elke richting (N177 en A12 samen gerekend).
Timing: juni-augustus 2010
Budget: 3,5 miljoen euro
 
- E19 Ecoduct Wuustwezel
Aard: Over de E19 in Wuustwezel bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Infrabel een ecoduct.
Verwachte hinder: ernstig - tussen 18-21 juni 2010 wordt de E19 in de richting van Nederland volledig afgesloten
Budget: 3,5 miljoen euro

VLAAMS-BRABANT
- TV3V-project kruispunt Kerkhofstraat - A12 te Meise-Londerzeel
Aard: Het kruispunt wordt heringericht met een semi-conflictvrije verkeerslichtenregeling. De verkeerssituatie wordt veiliger gemaakt door het loodrecht aansluiten van de Londerzeelsesteenweg en de Kerkhofstraat op de A12. Verder word een bedieningsweg aangelegd voor een aantal woningen, die nu rechtstreeks toegang hebben tot de A12. Samen met de wegenwerken worden ook de nutsleidingen en rioleringen aangepast.
Verwachte hinder: 12 april - 11 juni matige hinder door versmalde rijstroken richting Brussel; 26 april - 11 juni matige hinder door versmalde rijstroken richting Antwerpen; 18 t.e.m. 31 mei: 's nachts rijstrook afgesloten richting Antwerpen; 1 t.e.m. 4 juni: 's nachts rijstrook afgesloten richting Brussel; 7 t.e.m. 11 juni: slechts één rijstrook open tijdens asfaltering
Timing: april tot juni 2010
Budget: 1,5 miljoen euro

- Overlaging E40 tussen Sterrebeek en Bertem
Aard: Tijdens de werkzaamheden wordt het wegdek van de E40 tussen Sterrebeek en Bertem overlaagd met asfalt. Verder wordt de pechstrook richting Luik volledig vernieuwd en de middenberm versmald. Op het rechterrijvak richting Brussel worden betonherstellingen uitgevoerd. Ter voorbereiding van deze werken wordt er nu op de invalstrajecten van de geplande werfzone langs de E40, de E314 en de R0 dynamisch verkeersmanagement uitgebouwd door de plaatsing van 5 dynamische tekstborden, 84 camera's en 13 filewaarschuwingsborden. 45 bijkomende locaties worden uitgerust met meetapparatuur. Maandag 29 maart werd gestart met het plaatsen van camera's langs de E40 en de E314. De camera's en meetlocaties zorgen ervoor dat het Vlaams Verkeerscentrum een duidelijk zicht heeft op realtime verkeerssituaties. Via de dynamische informatie- en filewaarschuwingsborden zal de weggebruiker maximaal geïnformeerd worden over de geplande of gemanifesteerde hinder. De voorbereidende werkzaamheden zelf zullen weinig hinder veroorzaken en zullen zo veel mogelijk plaatsvinden op verkeersluwe momenten.
Verwachte hinder: Matige hinder door versmalde rijstroken; één rijstrook minder richting Brussel
Timing: juni tot oktober 2010
Budget: 13,5 miljoen euro

- Overlaging E314 van Bekkevoort tot Aarschot
Aard: Tijdens de werkzaamheden wordt het wegdek van de E314 tussen Bekkevoort en Aarschot overlaagd met geluidswerend asfalt. Verder worden ter hoogte van de praatpalen vluchthavens op de zijberm aangelegd.
Verwachte hinder: Matige hinder door versmalde rijstroken in beide richtingen
Timing: 7 april tot 14 mei 2010
Budget: 2,5 miljoen euro

- Saneren van viaduct over de R0 in Sint-Stevens-Woluwe
Aard: Het viaduct over de R0 in Sint-Stevens-Woluwe lijdt aan schade ten gevolge van waterinsijpeling. Om deze problemen aan te pakken, zal het volledige viaduct gesaneerd worden, zowel aan boven- als aan onderzijde. In een vorige fase werden de voegen van het viaduct al vernieuwd en werden er nieuwe betonnen veiligheidsstootbanden en leuningen geplaatst aan de buitenzijde van het viaduct in beide richtingen. Tijdens de werken zullen de bovenzijde van het viaduct en de pijlers gesaneerd worden. Aan de bovenzijde van het viaduct zal de volledige rijwegverharding, inclusief waterdichting, worden weggenomen. Nadien wordt een nieuwe waterdichtingslaag en rijwegverharding in asfalt aangebracht.
Verwachte hinder: Matige hinder door versmalde rijstroken in beide richtingen
Timing: 23 maart tot 30 juni 2010
Budget: 5,4 miljoen euro

OOST-VLAANDEREN
- Plaatsen van geluidswerende schermen langs de E40 ter hoogte van Drongen
Aard: Om de geluidsoverlast van de E40 in Baarle en Drongen te verminderen plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer, in samenwerking met Stad Gent, geluidsschermen ter hoogte van Drongen. Omdat het volledige complex van Drongen binnen enkele jaren totaal heraangelegd zal worden, werd er gekozen voor mobiele schermen. Deze schermen kunnen bij de heraanleg van het complex verplaatst worden. Tijdens de werken zal ook de afrit Drongen in de rijrichting Oostende verbreed worden om in een aparte linker- en rechterstrook te voorzien.
Verwachte hinder: 6-18/04: Matige hinder door versmalde en verminderd aantal rijstroken in beide richtingen
28/04-half mei: afrit richting Oostende en oprit richting Brussel dicht
Timing: tot half mei 2010
Budget: 1,3 miljoen euro

- E40 - aanpassen afrit te Merelbeke, rijrichting Oostende
Aard: Om het fileprobleem op de E40 ter hoogte van de afrit Merelbeke te verminderen wordt het tracé van deze afrit gewijzigd om de haakse bocht iets vlotter te maken.
Timing: eind april tot begin juli 2010
Verwachte hinder: in de maand mei: weinig hinder; eind mei tot bouwverlof: afrit Merelbeke dicht
Budget: 500.000 euro

- E40 - Plaatsen van geluidwerende schermen te Erpe-Mere
Aard: Om de geluidsoverlast van de E40 ter hoogte van Erpe-Mere te verminderen plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer, in samenwerking met de gemeente Erpe-Mere, geluidsschermen.
Timing: 10 mei tot begin november 2010
Verwachte hinder: 10 mei tot 20 juli: matige hinder door versmalde rijstroken richting Brussel; 20 juli tot eind augustus: 2 rijstroken in beide rijrichtingen; eind augustus tot begin november: 3 versmalde rijstroken richting Oostende; 10 mei tot eind augustus: oprit richting Brussel dicht: omleiding via N46 en N9
Budget: 3,5 miljoen euro

- Herstellingswerken op de R4 in Gent en Evergem: herstellen asfaltverhardingen
Aard: Tijdens de werken worden de asfaltverhardingen op de R4 richting Gent ter hoogte van de Eversteinlaan en de J. Parijs-laan in Gent en Evergem hersteld. Hierbij wordt de toplaag vernieuwd om slijtage aan het wegdek en spoorvorming weg te werken.
Verwachte hinder: ernstige hinder richting Gent door versmalde en een verminderd aantal rijstroken
Timing: 25 maart tot 30 april 2010
Budget: 0,5 miljoen euro

- Heraanleg E17 ter hoogte van Deinze - Kruishoutem
Aard: Deze werken maken deel uit van het meerjarenplan voor het onderhoud van de E17 in Oost-Vlaanderen. Tijdens de werken wordt de volledige wegstructuur van de E17 richting Kortrijk tussen Nazareth en Kruishoutem vernieuwd met beton. Tegelijkertijd zal ook het wegdek van de op - en afritten van de complexen Deinze/Nazareth en Kruishoutem richting Kortrijk voorzien worden van een nieuwe toplaag.
Verwachte hinder: matige hinder door verminderd aantal rijstroken richting Kortrijk
Timing: begin juni tot half oktober
Budget: 18 miljoen euro

- E34 Moerbeke
Aard: Kruispunt met lichten op de E34 aan de Kruisstraat in Moerbeke verdwijnt. Een brug over de E34 met nieuw op- en afrittencomplex komt in de plaats.
Verwachte hinder: half mei tot eind mei: rechterrijstrook richting Antwerpen afgesloten om afrit van E34 richting Antwerpen aan te leggen; eind juni - juli: rechterrijstrook in beide rijrichtingen afgesloten. Het huidige kruispunt van de Kruisstraat met de E34 wordt afgesloten. Verkeer met bestemming Moerbeke moet omrijden via Zelzate, daar keren en het nieuwe op- en afrittencomplex gebruiken om af te rijden; één week in september: 1 rijstrook dicht in beide rijrichtingen.
Timing: mei tot september
Budget: 4,8 miljoen euro

WEST-VLAANDEREN
- Herstelling winterschade viaduct A10 Oudenburg
Aard: De wegverharding op het viaduct van Oudenburg op de A10 wordt hersteld in asfalt. De spoorvorming en de putten ten gevolge de winterschade worden structureel aangepakt.
Verwachte hinder: matige hinder in beide richtingen
Timing: begin juni

- Structureel onderhoud van de N49 in Damme

Aard: Tijdens de werken wordt een veiligheidsrooster aangebracht tussen de Hoekebruggen in de N49 over de Damse vaart. Door het uitvoeren van deze werken wordt de veiligheid voor weggebruikers die pech hebben ter hoogte van de Damse vaart en zich achter de betonnen stootbanden willen opstellen aanzienlijk verbeterd.
Verwachte hinder: Richting Antwerpen: 1 rijstrook met snelheidsbeperking 70 km/u
Timing: 19 april tot 18 juni 2010
Budget: 500.000 euro

- Aanleg van aarden berm op de middenberm van de E403 (A17) tussen Kortrijk en de grens met Henegouwen
Aard: Op de middenberm van de autosnelweg wordt een aarden berm aangelegd om te voorkomen dat voertuigen via de middenberm op het vak in de tegengestelde richting terecht kunnen komen.
Verwachte hinder: matige hinder in beide richtingen door versmalde rijstroken
Timing: half mei tot begin juni 2010
Budget: 1,2 miljoen euro

LIMBURG
- Volledige renovatie van de E314 tussen afrit 27 Zolder-Terlaemen en afrit 29 Houthalen-Helchteren richting Nederland.
Aard: De wegstructuur van de E314 richting Nederlands tussen afrit 27 Zolder-Terlaemen en afrit 29 Houthalen-Helchteren wordt volledig vernieuwd in asfalt.
Verwachte hinder: Matige hinder tijdens de nacht; ernstige hinder overdag door versmalde rijstroken in beide richtingen
Timing: 29 april tot 7 juli 2010
Budget: 3,2 miljoen euro

- Heropbouwen van brug over de E313 aan de Molenstraat
Aard: Voor het heropbouwen van deze brug zal de E313 gedurende twee weekends in beide richtingen worden afgesloten.
Verwachte hinder: 9 april - 12 april: ernstige hinder door afsluiten van de snelweg in beide richtingen van vrijdag 21u tot maandag 6u; 12 april - begin juni: matige hinder door versmalde rijstroken in beide richtingen; begin juni: ernstige hinder door afsluiten van de snelweg in beide richtingen
Timing: 1 maart tot midden juni 2010
Budget: 1,5 miljoen euro.
(belga/eb)
 
 
 

UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN