Ouders Belkacem wijzen zoon terecht: "Het moet gedaan zijn"

PHOTO_NEWS
De ouders van Fouad Belkacem, de woordvoerder van Sharia4Belgium die vorige donderdag werd opgepakt, zitten in zak en as. "Hij heeft een grote mond", benadrukken ze, "maar hij is geen monster en vormt geen gevaar voor de maatschappij". Ze vinden wel dat hij te ver ging met zijn uitspraken en dat het nu eens gedaan moet zijn. "Maar dat beseft hij zelf ook", denkt zijn moeder.

Sinds hun zoon in de cel zit, trekken de ouders van Belkacem nog amper de straat op in Boom. Ze worden overstelpt met telefoontjes en door iedereen nagestaard. Media en politici overdrijven door Fouad te bestempelen als een monster of een gevaar voor de maatschappij, oordelen ze.

Dat hun zoon plots wordt afgeschilderd als de ergste staatsvijand, vinden ze niet kunnen. "Hij is de kwaadste niet, en al zeker niet gevaarlijk, maar hij heeft een grote mond", erkennen de ouders, die het ook brug te ver vinden dat het gerecht de Belgische nationaliteit van hun zoon wil afnemen.

Ze zijn wel van oordeel dat hun zoon te ver is gegaan, en hebben hem dat deze week ook gezegd in de gevangenis. "Hou je toch koest", raadde zijn moeder hem aan. Ze hoopt verder dat hij stopt met het verspreiden van boodschappen die kwaad bloed zetten. "Dat onze maatschappij dat niet toelaat, beseffen wij ook als ouder."

Fouad zou in de gevangenis van Antwerpen als een monster behandeld worden, meldden zijn ouders nog. Zijn benen zijn vastgeketend en hij moet het zonder drinken en eten stellen.