Oprichting Brussels Parkeeragentschap alweer stap dichterbij

Het Grondwettelijk Hof heeft de beroepen tot vernietiging van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest voor de oprichting van een gewestelijk parkeeragentschap verworpen. De gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, Koekelberg, Sint-Pieters-Woluwe en Etterbeek, allen geleid door een burgemeester van MR-signatuur, verzetten zich tegen de ordonnantie.

De gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, Etterbeek en Sint-Pieters-Woluwe dienden een verzoek tot vernietiging in omdat ze met de komst van een gewestelijk parkeerplan hun autonomie verloren zouden zien gaan. De gemeentes hebben een eigen parkeerplan, en door een overkoepelend gewestplan kunnen ze geen eigen parkeerbelastingen meer heffen.
 
Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de omstreden ordonnantie van 22 januari 2009 niet op een onevenredige wijze afbreuk doet aan het beginsel van lokale autonomie.
 
Ook de gemeente Koekelberg verzette zich tegen de ordonnantie, niet omdat ze in principe tegen een gewestelijk parkeeragentschap is, maar omdat honderdduizenden euro's schadevergoeding betaald moeten worden aan Cityparking als het contract verbroken wordt. Koekelberg heeft een concessieovereenkomst van zestig jaar met de privépartner, die instaat voor de controle op de naleving van het parkeerreglement.
 
Het Hof oordeelt dat de bepaling ongegrond is, aangezien de gemeenten vijf jaar de tijd hebben om een einde te maken aan de contracten die hen aan een privépartner binden. Voor gemeenten die een overeenkomst hebben van meer dan vijf jaar, stelt het hof dat overeenkomsten kunnen gesloten worden tussen het Parkeeragentschap en de gemeenten om die patrimoniale rechten te regelen. (belga/jv)