Oppositie laat debat verlenging kerncentrales opschorten nog voor het begint

BELGA
In de plenaire Kamer hebben de oppositiepartijen het debat over de verlenging van de levensduur van de kerncentrales van Doel 1 en 2 al laten stilleggen. De oppositie verkreeg dat er extra advies van de Raad van State moet opgevraagd worden over hun amendementen, waarna het debat werd geschorst nog voor het was begonnen.

Coup de théâtre in de Kamer. De meerderheid had zich opgemaakt voor een nachtelijke marathonzitting over het wetsontwerp van energieminister Marie-Christine Marghem, tot bleek dat de oppositie een gecoördineerde aanval had opgezet om de werken te schorsen.

Concreet dienden PS, sp.a, Ecolo-Groen en cdH een reeks amendementen in die ze eerst aan de Raad van State wilden laten voorleggen. Met meer dan vijftig oppositieleden en een meerderheid die niet in aantal was, slaagden ze daar ook in. Al moesten ook de juristen van de Kamer even uitzoeken hoe de vork nu juist aan de steel zat.

De Raad van State heeft nu vijf dagen om zich uit te spreken over de kwestie, maar die teller begint pas te lopen wanneer ze alle documenten ontvangen heeft. Dat zijn er echter nogal wat en ze moeten nog vertaald worden door de diensten van de Kamer. Voorzitter Bracke hoopt volgende week de draad weer te kunnen oppikken, maar zeker is hij niet.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) in discussie met Ecolo-fractieleider Jean-Marc Nollet over de amendementen.
BELGA Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) in discussie met Ecolo-fractieleider Jean-Marc Nollet over de amendementen.

Raad van State vernietigend

Het wetsontwerp dat voorlag is al langer omstreden. Niet alleen kreeg energieminister Marghem meermaals het verwijt dat ze het parlement had voorgelogen bij de bespreking in commissie, de nucleaire waakhond Fanc en de Raad van State toonden zich ook vernietigend over het inhoudelijke juridische werk.

Meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open Vld zetten echter door, dus de tijdelijke opschorting van de plenaire bespreking lijkt slechts een pyrrusoverwinning. De oppositie ziet alvast stilaan barsten opduiken in de wil van de meerderheid om het wetsontwerp over de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2 nog te steunen. Dat de meerderheid vanmiddag niet in aantal was, is "een nieuw bewijs dat ook binnen de meerderheid de steun aan het afkalven is", oordeelde sp.a-Kamerlid Johan Vande Lanotte.

'Dit is een nieuw bewijs dat ook binnen de meerderheid de steun aan het afkalven is'

Johan Vande Lanotte

"Steun is niet tanende"

Ook Groen-collega Kristof Calvo ziet barstjes in de meerderheid. Een interview van energiespecialist Bert Wollants van N-VA en een persbericht van CD&V-Kamerlid Leen Dierick zijn voor hem twee duidelijke tekens aan de wand. Allebei namen zij het parcours van energieminister Marie-Christine Marghem in het dossier op de korrel, weliswaar zonder haar of het wetsontwerp af te vallen.

"De tekst zoals hij nu op papier staat, is volgens mij verdedigbaar", liet Wollants optekenen. "Ik weet wel dat het traject dat dit wetsontwerp heeft gevolgd, best wat eleganter had kunnen zijn. Hieruit kunnen we lessen trekken." Dierick onderstreepte dan weer dat nucleaire veiligheid geen improvisatie verdraagt. "De minister had zich veel leed kunnen besparen als ze meer open was geweest in haar communicatie. Dit is niet voor herhaling vaatbaar."

Binnen de meerderheid ontkent men echter met klem dat de steun voor Marghem of het wetsontwerp tanende is. "Dat is echt niet het geval", aldus N-VA-fractieleider Hendrik Vuye. Open Vld-collega Patrick Dewael merkt dan weer op dat het sowieso weinig zin had om vandaag het debat al op te starten, zelfs al was de meerderheid in aantal geweest. Op het moment dat de nieuwe adviezen van de Raad van State zouden aankomen, zou de bespreking volgens hem toch weer van voor af aan herbeginnen.

Minister van Energie Marghem (MR) vandaag in de Kamer.
BELGA Minister van Energie Marghem (MR) vandaag in de Kamer.

"Juridische acrobatie"

Maar zo ziet de oppositie het niet. "Dit biedt minister Marghem de kans om haar 'juridische fictie' - om de Raad van State te citeren - recht te zetten", oordeelt Kristof Calvo (Groen). Maar ook als dat niet gebeurt, hoopt hij in tussentijd minstens Fanc-topman Jan Bens in de Kamercommissie te kunnen horen over de zaak. Hij deed het wetsontwerp eerder deze week in een veelbesproken interview nog af als "juridische acrobatie".

Sp.a-collega Vande Lanotte ziet nog andere kansen. Zo hoopt hij via de amendementen aan het wetsontwerp toe te voegen dat een milieueffectenrapport noodzakelijk is voor er sprake kan zijn van een eventuele heropstart van Doel 1. "Internationale afspraken maken dat al verplicht, maar we hopen het zo te expliciteren in de wet", aldus de socialist.

Hoe dan ook verwachten sp.a, Groen en de rest van de oppositie dat de Raad van State zich opnieuw kritisch zal uitlaten over het huiswerk van Marghem. Lukt het niet om de wettekst bij te sturen, dan versterkt dat toch minstens de basis waarmee belangengroepen als Greenpeace de wet alsnog zouden kunnen aanvechten.

'Dit biedt minister Marghem de kans om haar 'juridische fictie' - om de Raad van State te citeren - recht te zetten'

Kristof Calvo
Oppositieleden Kristof Calvo (Groen), Johan Vande Lanotte (sp.a) en Jean-Marc Nollet (Ecolo).
BELGA Oppositieleden Kristof Calvo (Groen), Johan Vande Lanotte (sp.a) en Jean-Marc Nollet (Ecolo).