Oppositie én coalitiepartners hebben kritiek op Homans' houding rond erkenning moskeeën

Photo News
In het Vlaams Parlement hebben verschillende partijen kritiek geleverd op de beslissing van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) om geen nieuwe moskeeën meer te erkennen tot er duidelijkheid is over de naleving van de erkenningscriteria. De linkse oppositiepartijen verwijten de minister profileringsdrang. Maar ook CD&V en Open Vld zitten met vragen.

Minister Homans liet afgelopen weekend weten dat ze geen nieuwe lokale geloofsgemeenschappen meer zal erkennen. Ze wil eerst een extern bureau een onderzoek laten voeren naar hoe de handhaving gebeurt van de criteria waaraan lokale geloofsgemeenschappen moeten voldoen om erkend te worden én te blijven. Dat betekent meteen dat de verdere erkenningsprocedure van twintig moskeeën voor wie de Staatsveiligheid al een positief advies afleverde, on hold staat.

Vragen bij demarche

In de binnenlandcommissie van het Vlaams Parlement stelden verschillende parlementsleden zich vragen bij deze demarche. "Het kan best zijn dat u de procedures wil wijzigen voor de toekomst, maar zorg ervoor dat vandaag de regels worden gerespecteerd door iedereen, ook door u. Op basis van welk juridisch argument maakt u die dossiers niet over aan de lokale besturen?", vroeg Yasmine Kherbache (sp.a).

Ook Ward Kennes (CD&V) zei dat er "al maanden rond de pot" gedraaid wordt en men "de procedures en cours de route wijzigt". "Ik kan steeds minder volgen waar men juist naartoe wil, tenzij men deze legislatuur geen erkenningen meer wil doen, niet van islamitische maar ook niet van protestantse of andere lokale gemeenschappen", aldus de CD&V'er.

Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vindt dan weer dat de minister de lokale besturen te weinig in het verhaal betrekt.

Groen snapt niet wat er aan de huidige procedures schort en vreest dat het onderzoek een andere bedoeling heeft. "Ofwel bent u heel grondig en is de rest nonchalant, ofwel bent u met iets anders bezig dan met beleid te voeren", zei Groen-parlementslid Imade Annouri. "U bent niet meer bezig om de Vlaamse moslim als bondgenoot te hebben in de strijd tegen de radicalisering en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk moskeeën erkend worden. U bent bezig met zich politiek te profileren omdat u de hete adem van bepaalde partijen in uw nek voelt."

Dat Homans voorlopig geen nieuwe moskeeën meer wil erkennen, kan Vlaams Belang "alleen maar verheugen". "Al had ik nog liever dat de erkenning van de islam in dit land in 1974 een historische vergissing was", zei VB-fractieleider Chris Janssens.

"Ofwel bent u heel grondig en is de rest nonchalant, ofwel bent u met iets anders bezig dan met beleid te voeren"

Groen-parlementslid Imade Annouri

Homans verdedigt zich

"Als ik echt van die ingesteldheid was, had ik de erkenning van verschillende moskeeën al kunnen intrekken", repliceerde minister Homans.

"Ik kan u zeggen dat verschillende moskeeën, geen één of twee, bijvoorbeeld geen verkozen bestuur hebben, wat flagrant in overtreding is met onze erkenningscriteria", aldus de minister. "U beschuldigt mij er nu van stoere praat te verkopen en geen moskeeën te erkennen, ik had evengoed procedures tot intrekking van erkenningen kunnen opstarten, wat ik niet gedaan heb."

"U beschuldigt mij er nu van stoere praat te verkopen en geen moskeeën te erkennen, ik had evengoed procedures tot intrekking van erkenningen kunnen opstarten, wat ik niet gedaan heb"

Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA)