OPINIE Vincent Van Quickenborne: "Wanneer we hele beroepsgroepen een erkenning geven als zwaar beroep, hollen we de hele pensioenhervorming uit"

Vincent Van Quickenborne (Open VLD)
Photo News Vincent Van Quickenborne (Open VLD)
De kleuterjuf die dag in dag uit met krijsende kinderen in de weer is, de militair die op missie gaat, de bouwvakker die zijn rug krom werkt… Natuurlijk zullen zij vroeger op pensioen mogen gaan. Maar Vincent Van Quickenborne (Open VLD) waarschuwt voor een ellenlange lijst van zware beroepen die de hele hervorming uitholt.

De regering hervormt niet voor niets de pensioenen. Vandaag gaan we gemiddeld op pensioen op 60 jaar. Dat is nog steeds heel erg vroeg: in Duitsland en Nederland ligt het gemiddelde op 63 jaar, in Zweden zelfs op 65 jaar. Onze levensverwachting stijgt, wat uiteraard een positieve evolutie is, en de bevolking vergrijst. De pensioenfactuur loopt de komende decennia dan ook bijzonder hoog op. We zullen dus allemaal wat langer moeten werken om er voor te zorgen dat iedereen –ook en vooral onze eigen kinderen- kunnen rekenen op een verdiend pensioen.

Getuigt het niet van bijzonder veel fatalisme om leerkrachten, bij gebrek aan beter, maar vervroegd op pensioen te sturen? De boodschap die we zo geven aan jonge leerkrachten is nu: “Het wordt geen pretje, maar na 40 jaar ben je er ten minste van af.”

Vincent Van Quickenborne

Daarnaast werkt de regering grote ongelijkheden weg tussen de pensioenen van ambtenaren, zelfstandigen en werknemers. De tijd dat je je hele leven één en dezelfde job uitoefende of dat je in de privé meer verdiende dan de ambtenarij ligt al lang achter ons. Carrières zijn gemengd. Het is niet langer te verantwoorden dat het gemiddelde ambtenarenpensioen gemiddeld 2.600 euro bruto per maand is, terwijl dat voor de werknemers gemiddeld 1.100 euro bedraagt en voor zelfstandigen amper 900.

De regering heeft de minimumpensioenen van die twee laatsten al fors opgetrokken en gelijkgeschakeld, maar ze moeten nog verder omhoog. Het is ook niet aanvaardbaar dat vele ambtenaren dankzij het systeem van de tantièmes vroeger met pensioen mogen dan werknemers en zelfstandigen. Rijdend NMBS-personeel vandaag nog steeds op 56 en bij defensie op 55. Wie kan dat vandaag nog verantwoorden? Bovendien bestaan zware beroepen toch niet enkel bij de overheid? Vraag dat maar eens aan de verplegers of bouwvakkers… Zij kunnen vandaag niet vroeger stoppen.

Daarom dat de regering werkt aan een systeem van zware beroepen in alle beroepsgroepen, zowel voor de ambtenarij, de privé als de zelfstandigen. Ja, we moeten allemaal wat langer werken, maar als je zware taken hebt uitgeoefend tijdens je loopbaan, moet je ook wat vroeger kunnen stoppen. Dat is sociaal, dat is solidair.

Dit systeem moet wel objectief en eerlijk zijn. Daarom wil de regering werken met vier criteria: onregelmatige uren (denk bijvoorbeeld aan nachtarbeid), fysiek zwaar werk (veel heffen bijvoorbeeld), risicovol werk (politie en defensie) en mentale belasting of stress. Dat laatste criterium kan echter niet op zich staan en voldoende zijn om vroeger met pensioen te mogen gaan. Het is wel een aanvullend criterium op de eerste drie. Stress is wel degelijk een reële problematiek, maar iedereen ervaart het wel tijdens zijn werk of loopbaan. Hoe zouden we dit objectief vaststellen?

Wij willen dat mensen die echt zware taken hebben uitgeoefend, kunnen rekenen op onze solidariteit. Daarom willen wij op individueel niveau de beoordeling maken en niet gehele beroepsgroepen erkennen als zwaar beroep. Iemand die bij de politie administratieve taken uitoefent, loopt toch niet hetzelfde risico als een inspecteur op het terrein? Een Infrabel-werknemer die ’s morgens om 4u in regen en wind de wissels controleert heeft toch een zwaardere taak dan een conducteur? Een kleuterjuf verricht fysiek zwaar werk en heeft veel mentale belasting, maar geldt dat ook voor een universiteitsprofessor of een LO-leerkracht? 

Dat laatste criterium kan echter niet op zich staan en voldoende zijn om vroeger met pensioen te mogen gaan. Stress is wel degelijk een reële problematiek, maar iedereen ervaart het wel tijdens zijn werk of loopbaan, het is een aanvullend criterium op de eerste drie.

Vincent Van Quickenborne

Het is bekend dat de lerarenloopbaan vele gebreken vertoont. Maar laten we dan de loopbaan aantrekkelijker maken. Getuigt het niet van bijzonder veel fatalisme om leerkrachten bij gebrek aan beter maar vervroegd op pensioen te sturen? De boodschap die we zo geven aan jonge leerkrachten is nu: “Het wordt geen pretje, maar na 40 jaar ben je er ten minste van af.” Benieuwd hoeveel jongeren we daarmee voor de klas krijgen...

Wanneer we hele beroepsgroepen een erkenning geven als zwaar beroep, wanneer we stress als apart criterium hanteren, dan hollen we de hele pensioenhervorming uit. Dan kan haast iedereen vroeger stoppen met werken. En de cijfers tonen aan dat dit onze kinderen niet alleen opzadelt met een dure factuur maar ook met lege pensioenhanden. Bovendien is dit bijzonder asociaal ten opzichte van de mensen die écht zware taken uitoefenen. Wanneer een grote groep de taart opeet, blijven er alleen kruimels over voor de mensen die het echt nodig hebben. Zij moeten voor Open Vld maximaal op onze solidariteit kunnen rekenen.
53 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • lieve vanderstraeten

  als ik jullie pensioenregeling zie, gaan jullie nog vroeger op pensioen dan mensen die al 40 jaar bv in de bouw gestaan hebben, daarbij hebben ze nog niet teveel verdient en een heel klein pensioen terwijl gij en uw hele bende in brussel vroeger op pensioen gaat en zelfs niet zoveel jaren moeten werken, ge moest u schamen,

 • raf peeters

  Er bestaan geen zware beroepen anno 2018,met amper 38 uren week en voor leraars nog eens de helft waar alle werkomstandigheden in een ARAB beschreven staat denkt iedereen zwaar beroep te hebben.Onze ouders en grootouders draaien zich om in 't graf als ze dit vandaag horen die vaak meer dan 50 uur klopten in de meest barre werkomstandigheden,lui en niks gewoon zouden die je geantwoord hebben.Als het dan al eens afwijkt bv ploegarbeid of nacht is het ook nog dik betaald.

 • Peter Knaap

  die zijn beroep wegens ziekte niet meer aan kan moet maar op invaliditeit, er is ook voor afgedragen je hele loopbaan. dus mag je er ook van genieten

 • vanaeken jokke

  Uw rode vrienden hebben die wet helpen goedkeuren om vervroegd met pensioen te kunnen gaan Tom Faes en nog een heel aantal andere voordelen ook weer vergeten.

 • Gerhard VAN NIEUWENHOVE

  Meer dan 10 % van de leraren heeft een officiele bijjob ! Reken dat dan maar x 5 want de meesten klussen bijin het zwart ondanks hun voorbeeld funktie . Zwaar beroep .....