Opinie: "Hoe extreem de ideeën van Theo Francken ook zijn voor sommigen, de vrijheid om ze te uiten, is een hoeksteen van onze samenleving"

Photo News
Theo Francken zou gisteravond een lezing geven aan de Vrije Universiteit Brussel, maar omdat studenten de ingang van de aula hadden geblokkeerd, moest de lezing worden geschrapt. Patrik Straetemans, bestuurslid van het LVSV, het Liberaal Vlaams Studentenverbond, reageert op het incident in een opiniestuk. "Het is verkeerd om ideeën, debatten en lezingen compleet in de kiem te smoren door ze met harde hand te onderdrukken."

Uiteraard is de naam Theo Francken een naam die controverse opwekt en dat werkt als een rode lap op een stier bij bepaalde groeperingen. Logisch, hij is dan ook een erg polariserende figuur waarover de meningen hoog oplopen. Iedereen heeft zijn mening over hem en heeft ook het recht om die te verkondigen. Dat is niet meer dan juist. Zelfs binnen LVSV zijn er verschillende meningen over Francken.

Het blokkeren van een deur was een sterk statement. Een statement dat staat voor het sluiten van de geest en het afschermen van informatie die jou niet zint. Op deze manier legde de extreemlinkse, anarchistische bende ons op hoe wij zouden moeten denken, namelijk gewoon niet. Het is een uiting van de vooringenomenheid van regressief links, dat totaal geen andere contrasterende denkbeelden duldt. Want zeg nu zelf, communisme dat is toch een enorm succes gebleken? Wij moesten ons dus willens nillens schikken naar hun mening.

"Je kan niet iemands visie veranderen of bijstellen door ze te censureren of je af te sluiten van bepaalde ideeën."

Censuur

In dit licht besloten COMAC, Jongsocialisten en Jonggroen om een tegendebat te organiseren. Een lovenswaardig initiatief, dit soort debatten moet juist aangemoedigd worden. Je kan niet iemands visie veranderen of bijstellen door deze te censureren of je af te sluiten van bepaalde ideeën.  Daarentegen kan je beter in discussie gaan en de vraag stellen waarom mensen een bepaalde visie of mening erop nahouden. Door dit te doen stel je ze automatisch bloot aan contrasterende visies en die zijn noodzakelijk om te groeien.

Het is erg moeilijk om iemands visie bij te stellen door gewoon te zeggen dat 'het fout is'. Je biedt beter een alternatief of andere denkwijze aan en laat hen daar besluiten uit trekken. En dat is nu net wat er misgegaan is op die noodlottige dag.

Een uur voordat de lezing begon, werd er een oproep gelanceerd door bijna exclusief externen, die niet tot de VUB behoren. De lezing van die verderfelijke figuur Theo Francken moest ten allen koste tegengehouden worden. Onder begeleiding van luid tromgeroffel en rumoerige nietszeggende leuzen werd er aangemaand om de lezing niet te laten doorgaan. De deuren van aula Q, waar de lezing zou doorgaan, werden geblokkeerd door de extreemlinkse stormbrigade.

Grimmige sfeer
De sfeer die er hing was, in tegenstelling tot wat anderen ook mogen beweren, erg grimmig. De rookbommen, het uitschelden van degenen die een andere mening toegedaan waren en mannen met gezichtsbedekking die occasioneel schermutselingen uitlokten, waren inderdaad fantastisch gezellig.

"Het denkpatroon dat schuilgaat achter deze demonstraties heeft in veel gevallen meer weg van de nood tot zelfvalidatie dan een eigenlijk debat uit te lokken."

Geen enkele manier om fatsoenlijk gesprek aan te knopen

Precies datgene wat haaks staat op onze kernwaarden van Vrij Onderzoek, wat de VUB hoog in het vaandel draagt. Wij als vertegenwoordigers van het liberale gedachtegoed probeerden uiteraard het gesprek aan te gaan, wat telkens uitmondde in een beschuldiging van lidmaatschap bij een fascistische organisatie aan ons adres. Met andere woorden, er was geen enkele manier om met hen een debat aan te gaan, laat staan er een fatsoenlijk gesprek mee aan te knopen. Het denkpatroon dat schuilgaat achter deze demonstraties heeft in veel gevallen meer weg van de nood tot zelfvalidatie dan een eigenlijk debat uit te lokken. Quid solidariteit?

Recht op vrije meningsuiting

Dit soort polarisering is nefast voor de ontwikkeling en cultivatie van nieuwe ideeën. Het is verkeerd om ideeën, debatten en lezingen compleet in de kiem te smoren door ze met harde hand te onderdrukken. Dat zijn praktijken voor landen waar de democratie niet meer dan een vage droom is. Niet iedereen is het eens met Theo Francken, en dat is ook het sentiment binnen onze vereniging.

Ook al komen de standpunten van Francken niet altijd overeen met de meningen van LVSV Brussel, de inhoud van zijn debat is irrelevant. Het draait hier om het recht tot vrijemeningsuiting. Hoe extreem of afwijkend zijn ideeën ook zijn voor sommigen, de vrijheid om die ideeën te uiten behoren tot de belangrijke hoekstenen van onze maatschappij. Het is aan de maatschappij als geheel om ze te verwerpen of te accepteren, niet een kleine minderheid die de regels stelt.

"Politieke correctheid is de enige vorm van correctheid bij deze individuen, wat ze even gevaarlijk maakt als hun extreemrechtse tegenhanger."

Stilstand

Deze vorm van polarisering zorgt aan weerzijden van het politieke spectrum voor verharding waar stilstand eerder de regel wordt dan de uitzondering. Het is algemeen geweten dat in de Verenigde Staten de opkomst van alt-right bewegingen parallel lopen met de ontwikkelingen van de zogenaamde Social Justice Warriors (sjw's). Zij classificeren alles wat ook nog maar een beetje buiten hun denkkader valt onder de noemer 'sexist', 'fascist' of 'white supremacist'. Het is in Angelsaksische landen dan ook steeds moeilijker om proffen te vinden die ook maar een beetje rechts zijn en lezingen willen geven op de verschillende uniefs.

Politieke correctheid

Gisteren hebben wij een klein vleugje meegemaakt van die lamentabele nieuwe Amerikaanse vorm van de gedachtepolitie, waarvan wij hand op het hart hopen, dat het blijft bij die ene uitschuiver. Politieke correctheid is de enige vorm van correctheid bij deze individuen, wat ze even gevaarlijk maakt als hun extreemrechtse tegenhanger. Trap geenszins in de holle frasen genre 'rechts heeft geen hart' of 'extreemlinks is tenminste niet racistisch', want beide uitspraken vervangen de ene vorm van afgunst door de andere. Racisme is geen mening.

"Absolute vrijheid van meningsuiting is een van de bakens van de democratie. Wij mogen nooit accepteren dat hieraan geknoeid wordt."

Dit soort acties kunnen in de ogen van extreemlinks 'rechtvaardig' zijn, goede intenties leiden niet altijd tot gewenste resultaten. Met deze actie schaadt men niet enkel de studenten van de VUB, maar ook de campus an sich. Het maakt de VUB-student niet alleen boos, maar ook bedrukt. Het is dan ook noodzakelijk dat de juiste instanties de juiste maatregelen treffen om te voorkomen dat dit zich herhaalt.

Het is alvast lovenswaardig dat de andere politieke bewegingen binnen de VUB zich grotendeels distantiëren van het chaotische gehakketak van een paar losgeslagen anarchisten, waarvan nota bene zo goed als iedereen niet eens toehoorde tot de VUB. Het is dan ook erg dat de campus hierdoor wederom negatief in het nieuws komt. De (graffiti)sporen zullen we nog een lange tijd meedragen.

Baken van de democratie
Absolute vrijheid van meningsuiting is een van de bakens van de democratie. Wij mogen nooit accepteren dat hieraan geknoeid wordt. Alles moet bespreekbaar blijven. Ook als het ons compleet tegen de borst stoot. We mogen nooit tolereren dat vrijheid van meningsuiting gaat behoren tot een achterhaalde denkwijze, vernietigd door de politieke correctheid. Of om het in de wijze woorden van Voltaire te zeggen: 'Je désapprouve ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire'.

Prettige dag van de Internationale persvrijheid !

Vive Libertas!