OPINIE: "Géén afbetalingsplannen aanvaarden die langer lopen dan 12 maanden, is onzinnig en brengt mensen met meestal meerdere schulden rechtstreeks in de miserie"

Patrick Van Buggenhout is gerechtsdeurwaarder.

Patrick Van Buggenhout.
Dieter Telemans Patrick Van Buggenhout.
Verschillende artikels die onlangs in Het Laatste Nieuws verschenen, over de rol van de fiscus (FOD Financiën) bij het invorderen van achterstallige schulden, hebben heel wat reacties gekregen in de publieke opinie en in de sociale en politieke wereld. Veel mensen met achterstallige (belasting)schulden herkennen zich in het verhaal dat HLN op de voorpagina’s bracht.

De fameuze omzendbrief van de fiscus die enkel een afbetalingsplan binnen de 12 maanden aanneemt, wordt inderdaad door de meeste mensen die te maken hebben met de schuldenproblematiek als onzinnig en absurd ervaren. Mensen met belastingschulden hebben meestal ook nog andere schulden. Het kan toch niet de bedoeling van de fiscus zijn om goedmenende mensen met schulden nog meer in een schuldenspiraal met oplopende uitvoeringskosten te versmachten of naar een Collectieve Schulden Regeling (CSR) te bannen. Het is daarom toe te juichen dat de fiscus de onzinnige termijn van 12 maanden versoepelt en wil meewerken aan een afbetalingsplan tot 5 jaar. Dit is de redelijkheid zelf, zeggen alle mensen met enige terreinervaring.

Alleen als overleg niet meer mogelijk is, kan de rechtbank een uitkomst bieden

Patrick Van Buggenhout

Daarom ook werd in 2015 MyTrustO ( MTO) opgericht, als een platform – of noem het ‘ecosysteem’ - om mensen met schulden én schuldeisers perspectief te geven op een efficiëntere en menselijker inning van schulden.

MyTrustO steunt op de beginselen van een maatschappijbeeld waarbij mensen trachten hun onderling geschil of vordering in de eerste plaats op te lossen op basis van een minnelijk vergelijk, een compromis en duidelijke afspraken. Bij MTO zijn de belangrijkste partijen de schuldeiser én de schuldenaar. Een compromis houdt rekening met respect voor ieders rechten, mogelijkheden en beperkingen. Alleen als overleg niet meer mogelijk is, kan de rechtbank een uitkomst bieden.

Zo baseert MTO de oplossing voor schuldproblemen op duidelijke en objectieve criteria: de aard van de schuldenaar, het bedrag van de schuldmassa, de hoedanigheid en positie van de schuldeisers (onderling) en de mogelijkheden en beperkingen om deze schulden op een zo kort mogelijke termijn te voldoen. In MyTrustO zit het woord ‘rust’: MyTrustO creëert vooral rust tussen de concurrerende schuldeisers en biedt realistisch vooruitzicht op een haalbare terugbetaling voor iedereen.

Vrijwillig en zelf gekozen begeleidingstraject voor mensen met schulden

MTO beperkt het aantal beslissende spelers in een schulddossier tot schuldeiser én schuldenaar. Deze twee hoofdrolspelers krijgen een ‘speelveld’ om hun geschil op te lossen onder controle van een openbaar ambtenaar (de gerechtsdeurwaarder) om met wederzijds respect een betere manier te vinden om enerzijds schulden in te vorderen en anderzijds schulden te betalen.

Als wordt vastgesteld dat de aanvrager voldoende zelfredzaam is om uit zijn financiële probleemsituatie te geraken, zal een gerechtsdeurwaarder een MTO dossier opstarten. In andere gevallen wordt doorverwezen naar een OCMW of een CAW, of naar een schuldbemiddelaar, advocaat of voorlopig bewindvoerder.

MTO vermijdt zodoende het scenario dat de grote groep van mensen met meerdere schulden die deze wel kunnen, willen en zullen betalen, maar dit vandaag niet in één keer en onmiddellijk kunnen, blijven achtervolgd worden door individuele schuldeisers die elk op hun manier hun schuldvordering afdwingen.

Uit onze ervaringen in honderden dossiers konden we vaststellen dat de regel van de fiscus om géén afbetaalplannen te aanvaarden die langer lopen dan 12 maanden, onzinnig is en mensen met meestal meerdere schulden rechtstreeks in de miserie brengt. Geef mensen met schulden wat redelijke tijd en ruimte – die ietwat langer is dan 12 maanden - om onder toezicht hun schulden af te betalen. Ook de fiscus wordt daar beter van.

Ethisch Verantwoord Invorderen

Voor de schuldeiser staat MTO gelijk aan ‘ethisch verantwoord invorderen’: hij biedt de schuldenaar die wil, kan en zal betalen de mogelijkheid om onder toezicht van een openbaar ambtenaar de schulden op een humane manier te vereffenen en als dusdanig mee te werken om de stijgende schuldenspiraal bij heel wat schuldenaars mee te helpen doorbreken.

In dit opzicht kan de fiscus ( FOD Financiën) vanuit de overheid een voortrekker zijn om op een menselijke manier mee te werken aan een haalbaar afbetalingsplan voor mensen met schulden.
6 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Jan Van Rompaey

  Wanneer worden de frauderende zelfstandigen zwaar aangepakt? Nooit, want onze politici behoren tot dezelfde soort.

 • johan bogaerts

  kan de schrijver van dit artikel met mij contact opnemen ik kreeg vandaag fiscus brief waar ik enkel in 12 mnd kan betalen bedragje van 12000 euro

 • Baldr VanHoek

  Het is onvoorstelbaar dat deze regering met de initiatiefnemend en verantwoordende leidende regeringspartij zulke eisen stelt gezien zij zelf het budget niet op orde kan houden. Geen enkele vlaamsgezinde partij heeft ooit schulden opgebouwd. De NVA wel en dan 12 maaanden termijn eisen van burgers....

 • Fons Casteels

  Als MyTrustO er zo zeker van is dat schuldenaars hun belastingen zullen betalen als de afbetalingen gespreid mogen worden over vijf jaar, waarom bemiddelt MyTrustO dan niet tussen schuldenaar en bank? Met een borgstelling vanwege MyTrustO moet het toch gemakkelijk zijn voor schuldenaars om een privé-lening te krijgen van een bank? Dat zou ook eerlijk zijn tegenover de 99% Belgen die wél hun belastingen op tijd betalen.

 • Peter Linthout

  Het zijn onze ministers dar armoede maken van de bevolking met hun hoge belastingen taksen enz