Open Vld zegt ook ja, maar wil meer belastingen voorkomen

BELGA
Open Vld is bereid voort te onderhandelen op basis van de nota van formateur Elio Di Rupo, maar wil daarbij vooral de nota een andere richting laten inslaan, weg van belastingverhogingen. Dat verklaarde partijvoorzitter Alexander De Croo na afloop van het partijbureau van de Vlaamse liberalen. Volgens De Croo dreigt er immers een "lawine aan belastingen" op ons af te komen.

Na de Franstalige zusterpartij MR is Open Vld de tweede partij die voort wil praten op basis van de nota die Di Rupo maandag bekendmaakte. Partijvoorzitter De Croo bestempelt de tekst als een "ernstig werkstuk", maar voegt er evenwel aan toe dat Open Vld wil wegen op de onderhandelingen. Hij vindt dat in de nota te gemakkelijk de weg van hogere belastingen wordt gekozen.

De Croo merkt op dat ervoor wordt gekozen 75 procent van de saneringsinspanning te leveren via nieuwe inkomsten en 25 procent door besparingen, terwijl de belastingdruk in ons land al 49 procent bedraagt. Hij vindt dan ook dat er aan de uitgavenzijde te weinig structurele hervormingen gebeuren. De sociaal-economische hervormingen in de tekst bevatten stappen in de goede richting, maar mogen voor De Croo nog verder gaan.

B-H-V
Wel tevreden is De Croo over het voorstel rond Brussel-Halle-Vilvoorde in de nota. Ter herinnering: het was Open Vld die meer dan een jaar geleden de stekker uit de regering-Leterme trok omwille van het gebrek aan vooruitgang rond de splitsing van de kieskring. Hij wijst er op dat het de eerste keer is dat een Franstalige partij een voorstel tot oplossing van B-H-V doet, dat bovendien veel positiever is dan hetgeen een jaar geleden op tafel lag. "Een zeer goede basis om te onderhandelen en het probleem naar de eeuwige jachtvelden te sturen", luidt het.

Ook de voorstellen rond de overdracht van bevoegdheden vormt voor Open Vld een goede basis, terwijl het voorstel tot hervorming van de Bijzondere Financieringswet, die de financiële stromen in ons land regelt, "werkbaar" heet te zijn. "Hier kan je al redelijk wat mee doen", aldus nog De Croo. (belga/sps)