Open Vld zegt neen tegen N-VA-voordracht Jan Briers

Gwendolyn Rutten.
BELGA Gwendolyn Rutten.
Open Vld eist overleg over de voordracht van de volgende gouverneur van Oost-Vlaanderen. Bij het huidige "dictaat" van N-VA weigert de partij zich neer te leggen. De liberalen zullen dan ook "niet instemmen met de voordracht van N-VA", laat voorzitster Gwendolyn Rutten weten.

"Open Vld legt zich niet neer bij het dictaat van de N-VA", zegt Rutten. "Zeker voor een functie die zowel met het federale als met het Vlaamse niveau moet samenwerken, is overleg aangewezen in plaats van een eenzijdig dictaat. Misschien heeft de N-VA niet de gewoonte om te overleggen, maar in een democratie hoort dat zo."

Voor Rutten gaat het niet over de persoon van de voorgedragen Jan Briers, verduidelijkte ze. "Het gaat over hoe we in dit land samenwerken. Een minimum aan beleefdheid is in dit soort zaken niet te veel gevraagd."

Bovendien is hier volgens de liberale topvrouw ook sprake van slecht bestuur. "Federaal staan er ook mensen en middelen tegenover", benadrukt ze. Het takenpakket raakt aan "de civiele veiligheid en noodplanning, politionele veiligheid en openbare orde, specifiek administratief toezicht op de werking van de lokale politie, wapenwetgeving, brandweer en behandeling van rampenschade", brengt Rutten in herinnering.

"Het gaat dus niet om zomaar een post, maar om belangrijke taken, mensen en middelen. Daar speel je niet mee en daarom stapt Open Vld niet mee in tactische spelletjes", besluit de voorzitster van de liberalen.

Jan Briers.
BELGA Jan Briers.

Weyts: "De schaamte voorbij"
N-VA is niet van plan in te gaan op de eis van Open Vld tot overleg rond de benoeming van een nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen. "De Vlaamse regering heeft een beslissing genomen en die gecommuniceerd zoals dat steeds is gebeurd", reageert ondervoorzitter Ben Weyts. "Ze kunnen de zaak tegenhouden en laten verrotten, maar ik hoop dat de federale coalitiepartners hen zullen kunnen overtuigen."

"De schaamte voorbij", reageert Weyts. "Is iedereen in de Open Vld werkelijk tot alles bereid om de benoeming te verhinderen van iemand die boven de partijpolitiek staat en bewezen heeft geknipt te zijn voor de job? Begin deze week stelde voorzitter Rutten nog dat de volgende gouverneur boven de partijpolitiek moet staan."

De N-VA'er benadrukt dat het verzoek van de Vlaamse regering bij de aanstelling van gouverneurs in het verleden steeds probleemloos aanvaard werd. "Bij de vorige gouverneurs kwam de beslissing van de Vlaamse regering en het advies van de federale regering zelfs op één en dezelfde dag."

Weyts hoopt naar eigen zeggen dat Open Vld zich zal "bezinnen" en het belang van Oost-Vlaanderen zal laten voorgaan op "kleine partijpolitieke belangen". "Mogelijk kunnen de collega's in de federale regering daarbij helpen", besluit hij.

N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts.
belga N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts.

Geen overleg gepland
Want ook partijgenoot en bevoegd Vlaams minister Geert Bourgeois beklemtoont dat het advies van de federale regering weliswaar nodig is, maar niet meer is dan een formaliteit die meestal "in tien minuten" is afgehandeld. "Bovendien gaat het niet om een N-VA-dictaat, maar om een unanieme beslissing van de Vlaamse regering", zegt hij aan Belga.

Overleg met Open Vld is ook Bourgeois niet van plan. "De minister-president staat in voor de contacten met de federale regering", verduidelijkt hij nog. "Contact opnemen met een partij doe je natuurlijk niet, dit is een zaak tussen regeringen."