Open Vld: "Verdubbeling 'scheidingstaks' is ongehoord"

BELGA
Open Vld pleit voor een nultarief voor het "verdeelrecht", de taks die gescheiden mensen betalen als ze de gezinswoning uitkopen. De Vlaamse regering, met CD&V, sp.a en N-VA, besliste onlangs om die belasting te verdubbelen van één naar twee procent.

Het verdelingsrecht is een belasting die je betaalt wanneer je een onroerend goed verdeelt onder verschillende eigenaars. Het meest voorkomende geval is een echtscheiding, waarbij de verdeling nodig is om het voor één van de partners mogelijk te maken het deel van zijn ex over te kopen.

Bij de vervroegde begrotingscontrole vorige maand besliste de Vlaamse regering om het tarief voor deze taks op te trekken van één naar twee procent. Die maatregel moet dit jaar nog 30 miljoen euro in het laatje van de Vlaamse overheid brengen.

Ongehoord
Open Vld, in de oppositie op Vlaams niveau, is niet te spreken over de maatregel, die morgen ter stemming voorligt in de commissie Financiën van het Vlaams Parlement. De liberalen dienen een amendement in om het tarief van wat ze de "scheidingstaks" noemen op nul te brengen. "We vinden het ongehoord dat deze belasting wordt verdubbeld voor mensen die al een moeilijke en harde periode doormaken", luidt het.

De liberalen wijzen er overigens op dat CD&V en sp.a destijds zelf voorstellen geformuleerd hebben om de taks weg te werken.

N-VA is verbaasd
Meerderheidspartij N-VA reageert "verbaasd" op het Open Vld-voorstel. "Het nultarief dat Open Vld voorstelt was veel makkelijker realiseerbaar geweest in economisch betere tijden. In die zin verbaast het me dat de indiener van het voorstel van Open Vld, Dirk Van Mechelen, de mosterd is gaan halen bij een voorstel dat Vlaams Belang in 2008 deed, en dat hij zelf als toenmalig minister wegwuifde wegens 'onvoldragen en juridisch-technisch onvoldoende onderbouwd'", zegt N-VA-parlementslid Matthias Diependaele.

Reactie LDD
Oppositiepartij LDD gaat alle mogelijke vertragingsmanoeuvres inzetten om de verhoging van de verdeeltaks tegen te gaan. LDD-fractieleider Vereeck zal hoorzittingen vragen: "Dan kunnen we eens van experten horen wat het effect van deze miserietaks is voor mensen die scheiden".

Vertraging
Daarnaast zal LDD alle middelen inzetten om de goedkeuring van de verhoging te vertragen. "We gaan een tweede lezing vragen en een reflectienota neerleggen in de hoop dat we zoveel mogelijk mensen kunnen weghouden van deze verhoging", kondigt hij aan.

Reactie Groen   
Fractieleider Filip Watteeuw (Groen) steunt de vraag van zijn LDD-collega voor het houden van hoorzittingen. "Wij willen deze onrechtvaardige taks tegenhouden", zegt hij. Morgen bespreekt de commissie Financiën van het Vlaams Parlement het voorstel van de Vlaamse regering.

Open Vld dient een amendement in om deze "miserietaks", zoals menig politicus die vroeger noemde, op nul procent te brengen. Groen steunt nu die vraag van LDD. "Ook wij willen experts horen over het risico op armoede dat die verhoging met zich meebrengt", zegt Watteeuw.