Open Vld en sp.a willen discussie levenseinde, CD&V wil breder debat

UNKNOWN

Terwijl Open Vld het debat over de levensbeëindiging wil lanceren met een voorstel van resolutie van senator Jean-Jacques De Gucht, vraagt CD&V dat eerste met de coalitiepartners wordt overlegd. De partij wil het debat ook breder voeren dan een uitbreiding van euthanasie. Sp.a-fractieleidster Myriam Vanlerberghe roept op tot een sereen debat. Zij is de enige die reeds een wetsvoorstel heeft ingediend over euthanasie voor minderjarigen.

Ethische klok terugdraaien
Het debat over euthanasie kwam de jongste dagen opnieuw in het nieuws na de verklaringen van Etienne Schouppe, die verklaarde dat er binnen de coalitie een afspraak bestaat om eerst te overleg te plegen over thema's die de meerderheid uit elkaar kunnen spelen. Open Vld reageerde daar erg geprikkeld op. De partij wil niet dat de ethische klok teruggedraaid wordt, zei Kamerfractieleider Bart Tommelein.

Wilsonbekwamen
Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) wil het debat in de Senaat op gang trekken met zijn voorstel van resolutie over de levensbeëindiging van wilsonbekwamen zonder wilsverklaring, dat door de volledige fractie werd medeondertekend. Wilsonbekwamen zonder wilsbeschikking voldoen niet aan de voorwaarden die voorzien zijn in de euthanasiewet, stelt hij. De Gucht wil een oplossing voor individuen die niet in staat zijn of niet in staat zijn geweest een wilsbeschikking te formuleren en zich in een ondraaglijke en uitzichtloze situatie bevinden.

Concrete wetsvoorstellen
Daarnaast werkt Jean-Jacques De Gucht samen met fractievoorzitter Paul Wille aan een aantal concrete wetsvoorstellen, die hij na de paasvakantie aan de Open Vld-fractie wil voorleggen. Ze zijn gebaseerd op het voorstel dat Wille met Jeannine Leduc indiende. Het gaat onder meer om het onbeperkt in tijd maken van de wilsverklaring, euthanasie voor wilsgeschikte jongeren onder 18 jaar, euthanasie voor dementerenden en hulp bij zelfdoding.

Breder debat
De CD&V heeft geen schrik voor het debat, maar wil het debat over het levenseinde breder voeren en het ook hebben over onder meer het medisch begeleid sterven, therapeutische hardnekkigheid en palliatieve zorgen, zo stelt partijwoordvoerder Luc Vanmaercke. Hij vindt het wel wenselijk dat initiatieven vooraf loyaal met de coalitiepartner besproken worden. De voorstellen die Open Vld voorbereid, werden wellicht ook in de vorige legislatuur ingediend en kregen toen geen meerderheid, voegt de woordvoerder er nog fijntjes aan toe.

Sereen
Myriam Vanlerberghe, fractieleidster van de sp.a-spirit-fractie, hoopt dat de regeringspartijen stoppen met kibbelen en een sereen debat voeren over euthanasie. Zelf heeft ze reeds een wetsvoorstel ingediend over euthanasie voor minderjarigen en ze is ook voorstander om een regeling uit te werken voor dementerenden.

Leeftijdsgrens
Voor Vanlerberghe is de leeftijdsgrens van 18 jaar niet langer wenselijk. Ook kinderen worden soms getroffen door ondraaglijk en uitzichtloos lijden en het lijden van ongeneeslijk zieke kinderen is des te erger; voor het kind, voor de ouders en voor de familiale en medische omgeving, meent ze. Zoals verwacht, is ze bereid mee te werken aan een wisselmeerderheid om tot oplossingen te komen. (belga/tdb)