Open Vld en N-VA lijnrecht tegenover CD&V en MR over brugpensioen: “Men gaat opnieuw 58-jarigen naar de exit sturen”

Peter De Roover (N-VA) en premier Charles Michel (MR).
Photo News Peter De Roover (N-VA) en premier Charles Michel (MR).
Open Vld en ex-coalitiepartner N-VA blijven zich verzetten tegen de versoepeling rond het brugpensioen die de sociale partners in het loonakkoord hebben afgesproken. CD&V en MR willen dat het akkoord integraal wordt uitgevoerd, bleek vandaag in de Kamer. Premier Charles Michel zei dat de bal ook bij de sociale partners zelf ligt. 

In de arbeidsdeal - of jobsdeal - sprak de regering vorige zomer af om SWT, het vroegere brugpensioen, bij herstructurering te verstrengen. Vanaf dit jaar zou dat maar vanaf 59 jaar kunnen, volgend jaar maar op 60. Vakbonden en werkgevers spraken in hun loonakkoord af om die verstrenging met een jaar op te schuiven. 

“Afspraken nakomen”

Open Vld is hier niet over te spreken en eist dat de politieke afspraken die in de arbeidsdeal over SWT zijn gemaakt overeind blijven. "Men gaat opnieuw 58-jarigen naar de exit sturen. Ik vraag dat de afspraken worden nagekomen", zei kamerlid Egbert Lachaert. Hij kreeg veel applaus vanop de N-VA-banken. N-VA-fractieleider Peter De Roover riep premier Michel op om "als hoeder van de Zweedse erfenis" alsnog de kb's met de in de arbeidsdeal afgesproken verstrenging te laten publiceren.

“Vuur opstoken”

MR en CD&V willen dat het loonakkoord integraal wordt uitgevoerd. "Dit akkoord bij voorbaat afschieten, is het vuur opstoken, aansturen op chaos, op nieuwe stakingen en sociale onrust", zei kamerlid Stefaan Vercamer. "De lichte aanpassingen zijn voor ons aanvaardbaar", aldus MR-fractieleider David Clarinval. 

In Terzake zei minister van Werk Kris Peeters (CD&V) met zoveel woorden dat hij interprofessioneel akkoord zal bekrachtigen als de vakbonden en werkgevers het goedkeuren. “Het kernkabinet was eensgezind dat we het sociaal overleg niet mochten hypothekeren door door KB’s rond SWT en landingsbanen al te lanceren”, verdedigde hij zich ook op Twitter tegen de kritiek dat hij belangrijke onderdelen van de jobsdeal “in de schuif” had laten liggen.

Bal ook bij sociale partners

Premier Charles Michel zei dat het akkoord nog moet worden goedgekeurd door de achterban van de vakbonden. Bij groen licht ligt de bal voor de uitvoering van het akkoord niet alleen bij het parlement en de regering, maar ook bij de sociale partners. Die moeten immers binnen de Nationale Arbeidsraad cao’s afsluiten, waarin het akkoord over SWT zal worden vastgelegd “Ik roep op tot realiteitszin”, zei de premier. 

Bij de oppositie krijgt het loonakkoord steun van Ecolo/Groen, cdH en DéFI. “Er is een parlementaire meerderheid, we leven niet in een N-VA-dictatuur. Wij willen een coalitie van de sociale vrede op de been brengen”, zei Groen-Kamerlid Kristof Calvo.

Van de socialistische fracties kwam niemand tussen.

 Bij groen licht ligt de bal niet alleen bij het parlement en de regering, maar ook bij de sociale partners.
Photo News Bij groen licht ligt de bal niet alleen bij het parlement en de regering, maar ook bij de sociale partners.

Bekijk ook:
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.