Op vijf jaar tijd meer dan 10.000 werklozen gecontroleerd die job weigerden

BELGA
Van begin 2009 tot eind 2013 werden exact 10.781 Belgische werklozen gecontroleerd die een passende betrekking hadden geweigerd die hen voorgesteld was door de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) op een schriftelijke vraag van Kamerlid Zuhal Demir (N-VA).

Het merendeel van die werklozen die gecontroleerd werden na het weigeren van een passende baan, komt uit Wallonië. Het gaat om 7.174 mensen. In Vlaanderen werden 3.208 personen geteld, in Brussel 399.

Daarnaast is er een tweede groep van 631 mensen die gecontroleerd werden omdat ze een opleiding aangeboden door de tewerkstellingscel of een beroepsopleiding weigerden. Het betreft 439 Vlamingen, 186 Walen en 6 Brusselaars.

Wie een uitkering krijgt, heeft een aantal plichten, bijvoorbeeld beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en dus actief meewerken met opleidings-, werkervarings- of inschakelingsacties. Ook moet je werkloos buiten eigen wil zijn, en mag je dus geen passende job weigeren. Bij overtredingen kan de RVA een sanctie opleggen, bijvoorbeeld de schorsing van de uitkering.

Van begin 2010 tot eind 2013, dus een periode van vier jaar, waren er 3.787 sancties, zonder of met gedeeltelijk uitstel, wegens werkweigering: 1.365 in Vlaanderen, 2.281 in Wallonië en 141 in Brussel. Er waren tot slot 185 sancties wegens het weigeren van een beroepsopleiding.