Op jaar tijd bijna 700 personeelsleden minder bij Vlaamse overheid

Liesbeth Homans, minister van Sociale Economie (N-VA).
belga Liesbeth Homans, minister van Sociale Economie (N-VA).
Het aantal personeelsleden bij de Vlaamse overheid is midden 2015 gezakt naar 41.322. Dat zijn 679 personeelsleden minder dan midden 2014 (42.011). Dat blijkt uit cijfers die persagentschap Belga heeft opgevraagd bij minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA).

De Vlaamse regering maakte van bij de start duidelijk dat het wilde besparen op de eigen werking. Zo zou het aantal ambtenaren tegen 2019 met 1.950 moeten verminderen. Die besparingsdoelstelling werd opgelegd aan een beperkt deel van de Vlaamse overheid. Zo werden diensten zoals de VDAB, Kind & Gezin en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) buiten de oefening gehouden. De doelstelling gold op die manier voor een groep van zo'n 17.000 tot 17.500 ambtenaren.

Uit de eerste cijfers blijkt nu dat de Vlaamse overheid goed op weg lijkt om de vooropgestelde vermindering van 1.950 koppen te halen. Het aantal ambtenaren die in de 'besparingsdoelgroep' vallen, zakte van 17.603 op 30 juni 2014 naar 17.010 op 30 juni 2015 of een vermindering van 593 op een jaar tijd.

Maar ook daarnaast daalt het aantal ambtenaren. In de groep personeelsleden die buiten de besparingsdoelstelling is gehouden zakte het aantal personeelsleden tussen midden 2014 en midden 2015 van 24.408 naar 24.322 of een daling met 86.

Voor heel de Vlaamse deelstaatoverheid, dat is de overheid in ruime zin (dus inclusief ook de VRT en De Lijn), stond de teller midden 2015 op 41.332. Dat zijn 679 personeelsleden minder dan midden 2014.

Als die cijfers vergeleken worden met de laatste officiële statistieken, die van eind 2013, lijkt het wel alsof er sprake is van een plotse stijging in het aantal ambtenaren. Eind 2013 waren er namelijk 39.667 personeelsleden. Maar er kan volgens het kabinet-Homans geen correcte vergelijking gemaakt worden met de vorige regeerperiode. Dat heeft enerzijds te maken met de personeelsoverhevelingen in het kader van de vijfde en zesde staatshervorming en anderzijds met de bredere definitie van het begrip "Vlaamse deelstaatoverheid". "Het begrip 'Vlaamse deelstaatoverheid' is nu ruimer dan vroeger door de gewijzigde definitie die Europa (en de Nationale Bank) hanteert", klinkt het.