Oost-Vlaanderen krijgt drie nieuwe overstromingsgebieden

ANP
Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en Air Liquide hebben deze week een akkoord bereikt over het verplaatsen van pijpleidingen, waardoor de Polders van Kruibeke (600 ha), De Bunt in Hamme (67 ha) en Vlassenbroek in Baasrode (250 ha) overstromingsklaar gemaakt kunnen worden. Dat meldt de waterwegbeheerder.

"Als springtij samenvalt met een hevige noordwestenstorm, wordt een enorme golf water de Schelde in gestuwd", verduidelijkt afdelingshoofd Wim Dauwe (Afdeling Zeeschelde W&Z). "Aangezien de rivier steeds smaller wordt, naarmate ze verder landinwaarts kronkelt, stijgt het waterpeil mee. Daardoor ontstaat hevige druk op de dijken. Om dat gevaar af te wenden, ontwikkelt de Vlaamse overheid overstromingsgebieden langsheen de rivier. De dijken langs deze gebieden zijn lager dan elders, waardoor de top van de golf Scheldewater wordt afgesneden en het water over de hele lengte van de overstroombare dijk naar binnen rolt. Als het gevaar bij eb is geweken, stroomt het gebied weer leeg."

Voor de aanleg van overstromingsgebieden in Kruibeke, Hamme en Baasrode moeten echter pijpleidingen aangepast worden of verplaatst. "Deze leidingen moeten in alle omstandigheden bereikbaar zijn voor onderhoud. Daarom krijgen ze vaak een nieuwe plaats bij dit soort ingrijpende werken." Deze week bereikten W&Z en Air Liquide daarover een akkoord. Nog dit jaar wordt gestart met het voorbereidende werken.

Verwacht wordt dat de Polders van Kruibeke tegen eind 2017 afgewerkt zullen worden. In Vlassenbroek (Baasrode) zou het noordelijk deel van de ringdijk tegen 2015 voltooid zijn en over enkele dagen starten de drie jaar durende dijkwerken in De Bunt in Hamme. Daar wordt ook een bufferbekken en pompstation aangelegd, net als voorzieningen voor recreatie zoals een parking, trappen en bruggen ter hoogte van horecazaken. Meer informatie over het sigmaplan op www.sigmaplan.be