Oost-Europese landen zetten hakken in het zand over bindend spreidingsplan vluchtelingen

PHOTO_NEWS
De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie zullen het morgen op een top in Brussel niet eens worden over een bindend spreidingsplan voor vluchtelingen die aankomen in Italië en Griekenland. Verscheidene Oost-Europese landen willen enkel weten van een vrijwillig bijdrage.

Een verplichte spreiding van vluchtelingen stuit op principiële bezwaren in de Baltische staten en in Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovakije. "Wij achten elke vraag om vaste quota onaanvaardbaar", zo lieten de premiers van die vier laatste landen vandaag nog eens optekenen in een verklaring.

De vier regeringsleiders voegen eraan toe dat eventuele maatregelen voor een gespreide opvang van vluchtelingen uit Griekenland en Italië "op vrijwillige basis" genomen moet worden, "met respect voor de specificiteit en mogelijkheden van lidstaten". Ze beloven wel inspanningen om landen als Griekenland en Italië wat te ontlasten.

Recalcitrant

Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk ziet dan ook geen draagvlak voor een bindend systeem. In de ontwerpconclusies van de Europese top van morgen en vrijdag behoudt de Pool enkel de doelstelling om 40.000 vluchtelingen over een periode van twee jaar te spreiden over andere lidstaten. Daartoe moet tegen eind juli een "tijdelijk en uitzonderlijk" mechanisme goedgekeurd worden.

Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie herhaalde vandaag in het Europees Parlement dat een systeem op vrijwillige basis niet werkt. "Soms verbaast het ons te zien hoe bepaalde lidstaten om solidariteit vragen, maar zich een beetje recalcitrant opstellen wanneer ze zelf gevraagd worden om solidariteit te tonen", verzuchtte de Nederlander.

'Soms verbaast het ons te zien hoe bepaalde lidstaten om solidariteit vragen, maar zich een beetje recalcitrant opstellen wanneer ze zelf gevraagd worden om solidariteit te tonen'

Vicevoorzitter Europese Commissie Frans Timmermans

Verdeelsleutel

De Commissie presenteerde eind mei een tijdelijk, maar bindend spreidingsplan om de massale toestroom van vluchtelingen in Italië en Griekenland op te vangen. Bedoeling was om gedurende twee jaar 40.000 vluchtelingen volgens een verdeelsleutel te spreiden over de andere lidstaten. Het zou gaan om migranten uit Syrië en Eritrea, die sowieso een grote kans op asiel hebben.

In het migratiedebat heeft Hongarije zich intussen nogmaals in de kijker gezet. Geconfronteerd met een opstoot van vluchtelingen kondigde de conservatieve regering gisteren aan de Dublinregels op te schorten. Die stellen dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het land waarlangs ze de Europese Unie binnenkomen. De aankondiging dreigt tot een nieuwe botsing met de Commissie te leiden.

De Hongaarse buitenlandminister Peter Szijjarto relativeerde de beslissing vandaag. Volgens hem zullen de Hongaarse autoriteiten enkel maar die vluchtelingen weigeren die andere lidstaten per vergissing naar Hongarije sturen omdat de betrokkenen ia Griekenland het Europese grondgebied zijn binnengekomen.