Ook Vlaamse regering zet licht op groen voor kilometerheffing trucks

PHOTO_NEWS
Na Wallonië en Brussel heeft ook Vlaanderen het licht op groen gezet voor de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens. Binnen- en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3,5 ton zullen vanaf 2016 een heffing moeten betalen per gereden kilometer.

De heffing zal gelden op alle hoofdassen, maar ook op parallelwegen om sluipverkeer te vermijden, legt minister van Mobiliteit Ben Weyts uit. De precieze tarieven liggen nog niet vast, maar zullen afhangen van tonnage, emmissieklasse en wegtype. Er volgt nog overleg met de sector.

Ter vervanging van eurovignet
In 2011 sloten de drie gewesten een akkoord om een kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren. Dat vertaalde zich in een samenwerkingsakkoord in 2014. Bedoeling is om vrachtwagens te laten betalen voor het gebruik van het wegennet. Er werd geopteerd voor een slimme kilometerheffing ter vervanging van het bestaande eurovignet.

Tolpoorten
Na de Waalse en Brusselse regering, zet nu ook de Vlaamse regering de volgende stap voor de invoering van de geplande kilometerheffing. Vanaf 2016 zullen binnen- en buitenlandse vrachtwagenschauffeurs in Vlaanderen via een systeem van on-board units (OBU's) en tolpoorten een heffing moeten betalen per gereden kilometer. In Vlaanderen zal de heffing gelden voor zowel hoofdassen als voor parallelle wegen (om zo sluipverkeer te vermijden).

De tarieven liggen nog niet vast. Daarover wordt volgens minister Weyts nog overleg gevoerd met de betrokken sectoren. "Niets wordt beslist zonder voorafgaandelijk overleg, dat is en blijft ons uitgangspunt", aldus de N-VA-minister. Wat wel als vast ligt, is dat het tarief zal afhangen van tonnage, emmissieklasse en wegtype. "Net zoals in het buitenland zal wie minder vervoert ook minder moeten betalen", aldus Weyts.

Weyts voorziet ook flankerende maatregelen voor de betrokken sectoren. "Er wordt daarbij onder meer gedacht aan extra investeringen in het wegennet en impulsen voor veiliger vrachtwagens", luidt het.