Ook Sint-Genesius-Rode verstuurt Franstalige oproepingsbrieven

BELGA
Net als Linkebeek gisteren heeft ook de gemeenteraad van faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode vanavond beslist om de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen volgens taalaanhorigheid te versturen. Door deze beslissing zullen Nederlandstalige en Franstalige inwoners een oproepingsbrief in hun taal toegestuurd krijgen. Tijdens de zitting voerden een twintigtal leden van het Taal Aktie Komitee (TAK) in de raadszaal actie.

Tijdens de bespreking uitte An Sobrie, fractieleidster van de Vlaamse eenheidslijst Respect, felle kritiek op de Franstalige burgemeester Pierre Rolin omdat die voor zijn benoeming in een gesprek met de Vlaams-Brabantse gouverneur beloofd had de omzendbrief-Peeters toe te passen die voorschrijft dat documenten zoals de oproepingsbrieven eerst naar iedereen in het Nederlands moeten verstuurd worden, waarna Franstaligen een exemplaar in hun taal kunnen aanvragen.

De Franstalige meerderheid verwierp echter het amendement van Sobrie om bij de verzending van de oproepingsbrieven de omzendbrief-Peeters te respecteren. De Franstaligen stemden vervolgens een eigen voorstel om de brieven volgens taalaanhorigheid te versturen. Sobrie wees er hierbij op dat hiervoor een onwettelijke taalcode nodig is. Bij de twee stemmingen onthield Pierre Rolin zich telkens. Vlaams minster van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) vernietigde ondertussen de gelijkaardige beslissing in Linkebeek.

Protestactie
Tijdens de zitting lieten de actievoerders van het Taal Aktie Komitee in de zaal luid protest horen en het duurde even vooraleer de actievoerders door de aanwezige agenten uit de zaal werden gezet. TAK toonde hierbij een spandoek met hierop de boodschap "Pacificatie?" alsook affiches met daarop een vredesduif in kogelvrije vest. Hierbij werd Rolin, die zich sinds zijn aanstelling begin 2013 steevast poogde te profileren als een communautaire bruggenbouwer, stevig op de korrel genomen. "Hopelijk kan er na 25 mei een bestuur gevormd worden dat korte metten maakte deze kliek", aldus TAK.