Ook OCMW's mogen sociale fraude melden

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld.
Photo News Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld.
Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) heeft de OCMW's een brief gestuurd die hen toegang geeft tot het meldpunt sociale fraude. Dat schrijft De Standaard. Een verplichting om sociale fraude te melden, is er niet. De Backer maakt zich sterk dat het beroepsgeheim van de individuele OCMW-medewerkers niet in het gedrang komt.

Bij het meldpunt sociale fraude konden tot nu alleen burgers, bedrijven en sociale partners terecht. Maatschappelijk werkers van OCMW's konden er wegens hun beroepsgeheim niet terecht wanneer ze op gevallen van zwartwerk, domiciliefraude of andere sociale fraude stoten. Met zijn brief brengt De Backer daar nu verandering in.

Niet verplicht
De OCMW-medewerkers zullen niet verplicht zijn fraude te melden. Bovendien zal de OCMW-raad eerst een beslissing moeten nemen over een mogelijke aanmelding.

"Dit meldpunt past in een brede strategie om uitkeringsfraude en sociale dumping aan te pakken", zegt De Backer. "Misbruik kunnen we niet tolereren. OCMW's hebben er zelf ook belang bij dat mensen die er de kantjes af lopen, worden geweerd."

De Backer kondigde de maatregel vorig jaar al aan in zijn beleidsbrief. "Mensen met een uitkering die in het zwart werken, frauderen twee keer. Dat kan niet", klonk het toen.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten reageert met gemengde gevoelens. "Dat een OCMW bij bouwwerken waarvan ze de bouwheer is, bijvoorbeeld, sociale dumping bij een bouwonderneming kan melden, is een goede zaak", zegt Nathalie Debast van de VVSG. "Maar een meldpunt voor individuele cliënten is niet nodig. Elk OCMW heeft al zijn eigen controlemechanisme."

Sarah Smeyers (N-VA), de OCMW-voorzitster van Aalst, juicht de beslissing wel toe. "We kunnen inderdaad het leefloon afnemen van iemand die betrapt wordt op zwartwerk", zegt ze. "Maar dat zwartwerk zelf, daar zijn we niet voor bevoegd, en dat is frustrerend."

Beroepsgeheim
Kritiek als zou het beroepsgeheim onder druk staan, legt De Backer naast zich neer. "Doordat we eerst de OCMW-raad collectief een beslissing laten nemen over het aanmelden van een cliënt, komt het beroepsgeheim van de individuele werknemer niet in gevaar. De vertrouwensrelatie met de cliënten blijft zeker behouden."

Diezelfde kritiek op de "uitholling" van het beroepsgeheim van OCMW-medewerkers klonk gisteren nog bij de stemming van het veelbesproken N-VA-wetsvoorstel om een actieve meldingsplicht in te voeren voor het personeel van sociale instellingen. Daarbij gaat het om ernstige aanwijzingen van terreurmisdrijven. Ook de verplichting om informatie over te maken aan het gerecht als het daar om vraagt, wordt ingevoerd.