Ook geestelijke gezondheidszorg voor jongeren wordt hervormd

Jo Vandeurzen
BELGA Jo Vandeurzen
De geestelijke gezondheidszorg voor jongeren wordt hervormd tot een systeem met meer zorg aan huis. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement geantwoord op een interpellatie van Marijke Dillen (Vlaams Belang).

Dillen maakte zich zorgen over de stijgende zelfdodingscijfers. Het aantal zelfdodingen is in 2010 weliswaar gedaald met 3 procent, maar nog steeds beroven elke dag drie Vlamingen zich van het leven.

Net voor de zomer werd al beslist om de geestelijke gezondheidszorg te laten switchen van zorg in instellingen naar thuiszorg. Het aantal bedden wordt afgebouwd, omdat er te veel zijn en omdat de zorg in een psychiatrische instelling niet noodzakelijk de meest gepaste is. Het geld dat zo vrijkomt, wordt gebruikt voor meer hulp aan huis.

Met behulp van een interministeriële conferentie zal ook de geestelijke jeugdzorg worden hervormd in heel België, aldus Vandeurzen. Ook hier wordt heil gezocht in meer ambulante behandeling.

Wat preventie betreft, rekent Vandeurzen voornamelijk op de preventiecoaches, die scholen helpen met de uitbouw van een geestelijk gezondheidsbeleid. Dat systeem moet in de toekomst worden ingebed in de reguliere werking van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

De minister wil op termijn één aanspreekpunt voor jongeren rond zelfdoding, met één nummer en één website.