Ontwerpakkoord tussen privé-exploitanten en vakbonden De Lijn

BELGA
Naar aanleiding van de besparingen die De Lijn heeft aangekondigd, hebben ook de privé-exploitanten die instaan voor een groot deel van de busritten vanavond een ontwerpakkoord bereikt met de vakbonden. Dat voorstel wordt morgen voorgelegd aan de achterban.

Jo Van Pee van de Federatie voor Geregeld Vervoer, die de privé-exploitanten - de zogenaamde pachters - vertegenwoordigt, zegt dat er een protocolakkoord is met de vakbonden, maar wil inhoudelijk nog geen informatie kwijt. Eerder was wel al gezegd dat de werkgevers en de bonden praatten over het opnieuw oprichten van een pool. Bij mogelijke ontslagen zouden de chauffeurs daarin terechtkomen, zodat andere busbedrijven als ze nieuwe mensen aanwerven allereerst personeel aantrekken uit die pool. Bij de reorganisatie in 2010 waren er gelijkaardige afspraken gemaakt. "Iedereen is tevreden", was het enige wat Van Pee donderdagavond kwijt wilde. "We hebben een fatsoenlijk akkoord bereikt."
 
Ook vakbondsman Jan Coolbrandt van het ACV had het na afloop over constructief overleg. Hij wilde echter evenmin inhoudelijke informatie kwijt, omdat de personeelsleden zich nog over het resultaat moeten uitspreken. De exploitanten voeren lijn- en beldiensten uit voor De Lijn. Het gaat om 88 bedrijven die samen zowat 2.700 chauffeurs tewerkstellen. Ze staan in voor zowat de helft van het reguliere aanbod van de vervoermaatschappij.