Ontslagen ambtenaar Dirk Martens eist in kort geding gemist loon

UNKNOWN
De ontslagen ambtenaar Dirk Martens eist in kort geding dat de stad Antwerpen hem meteen weer in dienst neemt op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag dat hij niet werkt. Hij wil ook het gemiste loon uitbetaald krijgen sinds de datum van zijn ontslag.

Dirk Martens, ook wel gekend als Achmed uit de tv-serie Chez Bompa Lawijt, zat vijf jaar thuis nadat het Echt Antwaarps Theater zijn technische diensten niet meer nodig had. Hij werd al die tijd wel gewoon doorbetaald. Toen de stad dat in 2005 ontdekte, werd hij ontslagen.

Martens trok naar de Raad van State en die gaf hem vorig jaar gelijk. Zijn ontslag werd vernietigd en de stad moest hem opnieuw in dienst nemen. Hij ging aan de slag als onthaalmedewerker bij het zwembad van Merksem, maar werd op 26 november opnieuw ontslagen.

Hij trok vervolgens naar de beroepscommissie voor tuchtzaken. Volgens zijn advocate wordt zijn ontslag daardoor opgeschort tot er een uitspraak is, maar de stad weigert hem opnieuw aan te werven. Martens spande daarom een kort geding aan.

De advocaat van de stad voerde aan dat de schorsende werking van het beroep hier niet van toepassing is. De tuchtprocedure tegen Martens was immers al in 2006 begonnen. Toen was de oude gemeentewet van kracht en daar was die bepaling nog niet in opgenomen.

De kortgedingrechter neemt op 2 februari een beslissing. De beroepscommissie voor tuchtzaken behandelt zijn zaak op 17 februari en doet dan twee dagen later een uitspraak. (belga/mvdb)