Onterechte uitkeringen voor Syriëstrijders: 12 zaken naar parket voor "financiering van terrorisme"

AP
De cel voor Financiële Informatieverwerking, die strijdt tegen witwassing en de financiering van terrorisme, heeft vorig jaar twaalf zaken overgemaakt aan het parket wegens "financiering van terrorisme". In de dossiers werden sociale uitkeringen gevonden, verduidelijkte staatssecretaris voor de Strijd tegen Sociale Fraude Bart Tommelein (Open Vld) vandaag in antwoord op vragen over onterechte uitkeringen voor Syriëstrijders. In totaal ging het om 172.000 euro.

CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri vroeg Tommelein vandaag in de Kamer naar de sociale uitkeringen die sommige Syriëstrijders nog kregen nadat ze vertrokken waren. Volgens de staatssecretaris stootte de antiwitwascel op basis van haar analyse van financiële verrichtingen vorig jaar op twaalf zaken die zijn doorgespeeld aan het parket. "In die gevallen werden de sociale uitkeringen betaald en voor 2014 was dat in totaal 172.617 euro", aldus Tommelein. Het gaat om onterecht betaalde uitkeringen, voor een bedrag vergelijkbaar met de 168.330 euro van het jaar voordien.

"Een groot bedrag", vindt Lanjri, die echter vermoedt dat er wel meer dan twaalf Syriëstrijders nog sociale uitkeringen krijgen of kregen. "Het kan namelijk gaan over kinderbijslag, over werkloosheidsvergoedingen, over OCMW-uitkeringen", aldus het CD&V-Kamerlid. Specifieke statistieken over de Syriëstrijders heeft Tommelein echter niet. "Trouwens, niet alle Syriëstrijders strijken onterechte uitkeringen op", besloot hij.