Onkelinx hamert op sociale dimensie van Europa2020

Daerden naast Onkelinx tijdens haar toespraak.
UNKNOWN Daerden naast Onkelinx tijdens haar toespraak.
Een dag na minister van Werk Joëlle Milquet heeft ook minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx haar Europese ambtgenoten samengebracht in Brussel om front te vormen tegen een te eenzijdige focus op budgettaire sanering in de Europese besluitvorming.

Het is de ministers van Werk en Sociale Zaken al langer een doorn in het oog dat het sociaal-economische debat in Europa wordt gedomineerd door de ministers van Financiën. Die hebben het dezer dagen vooral over strengere begrotingsregels en de sanering van de openbare financiën.
 
"Het wegwerken van openbare tekorten is noodzakelijk, maar iedereen beklemtoonde hier vandaag dat het debat ook over groei, jobs en sociale cohesie moet gaan, zeker gezien de dramatische gevolgen van de crisis", verklaarde Onkelinx na afloop van de ontmoeting in het Egmontpaleis.
 
Onkelinx wil de sociaal-economische strategie Europa2020 aangrijpen om de ministers van Werk en Sociale Zaken meer gewicht te geven. Europa2020 heeft onder meer de ambitie tegen 2020 twintig miljoen mensen uit de armoede te tillen. De ministers spraken af nieuwe indicatoren te ontwikkelen om de uitvoering van die doelstelling te meten.
 
Bevoegd eurocommissaris Laszlo Andor wees erop dat het geen sinecure is de sociale dimensie van Europa te versterken op een moment dat budgettaire consolidatie "onvermijdelijk" is. Hij waarschuwde wel voor een te overhaaste uitdoving van anticrisismaatregelen zonder rekening te houden met de sociale impact. (belga/ypu)