Onkelinx: "Cannabis en hasj worden niet gevaarlijker"

UNKNOWN
Er zijn geen aanwijzingen dat cannabis en hasj het afgelopen jaar gemiddeld gevaarlijker geworden zijn voor de gezondheid. Dat blijkt uit analyses van de in ons land in beslag genomen cannabisproducten, stelt minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx in haar antwoord op een schriftelijke vraag van senator Bert Anciaux (sp.a). De minister baseert zich op gegevens van het Belgian Earny Warning System on Drugs (BEWSD).

Het BEWSD van het Belgian Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction krijgt info van een tiental toxicologische laboratoria over hun analyseresultaten van in beslag genomen cannabisproducten in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Hierbij wordt vooral gekeken naar het THC-gehalte. THC (tetrahy drocannibinol) is het actieve bestanddeel in cannabis en hasj dat verantwoordelijk is voor het roeseffect dat na consumptie optreedt.

Het jaargemiddelde THC-concentratie van in beslag genomen plantaardige cannabis schommelde in de periode 2002-2011 tussen 7,78 (2006) en 13,82 (2003). In 2011 bedroeg het 9,76 procent. Ook voor hasj blijven de schommelingen doorheen de jaren beperkt (van 9,3 procent in 2006 tot 16 in 2005).

Voor hasj liggen de gemiddelde THC-concentraties iets hoger (gemiddeld 11,8 procent in 2010) dan bij cannabisplanten. Ook de maximale waarden liggen bij hasj vaak iets hoger (29 versus 22,3 procent in 2010). In de vermelde periode liepen de maximale THC-concentraties voor cannabis op tot 55,1 (2008) en voor hasj tot 49 (2003).