Ongeveer 250 Joden emigreerden vorig jaar vanuit België naar Israël

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu
EPA De Israëlische premier Benjamin Netanyahu
Circa 250 leden van de Joodse gemeenschap in België, die zowat 30.000 mensen telt, zijn naar Israël geëmigreerd in 2014. Dat blijkt uit de gegevens van l'Agence Juive - The Jewish Agency, een agentschap dat logistieke steun verleent aan Joodse mensen die zich in Israël willen vestigen. Op 1 maart zal in het Thon Hotel Bristol Stephanie op de Louizalaan in Brussel van 11 tot 20 uur een informatiedag over de Alyah of terugkeer naar Israël worden georganiseerd. De Parijse vestiging van l'Agence Juive organiseert wel vaker dergelijke infodagen in Frankrijk, maar het is een première voor België.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zijn oproep aan Europese Joden om zich in Israël te komen vestigen herhaald na de aanslagen in Kopenhagen. "De toenemende wil om die stap ook effectief te zetten, heeft nochtans niets te maken met de 'electorale' lokroep (er zijn binnenkort verkiezingen in Israël, nvdr) van de premier", meent Betty Dan, voorzitster van de Zionistische Organsatie van België. "De Alyah neemt al enkele jaren toe, en is sinds aanslag op het Joodse Museum in Brussel door de terrorist Nemmouche nog versterkt", zegt Betty Dan.

Volgens de statistieken van de Parijse vestiging van het Joodse Agentschap waren er in de jaren 90 zowat 100 emigraties per jaar van België naar Israël. Tussen 2000 en 2010 steeg dat naar 150 per jaar om vanaf 2010 te stijgen naar ongeveer 250.

Volgens Betty Dan is het christelijk antisemitisme nog latent aanwezig in West-Europa, ook al leeft het wat meer verborgen sinds de Tweede Wereldoorlog. De Joodse gemeenschap maakt zich meer zorgen over wat het "geïmporteerde antisemitisme" wordt genoemd, dat meegekomen is met de imams uit Saudi-Arabië waardoor de jonge moslims in Europa radicaliseren.

"Ondanks de maatregelen van de Belgische overheid om de joodse instellingen te beschermen, heerst bij de Joodse gemeenschap toch de idee dat men aan zijn lot wordt overgelaten en dat de regering de dreiging ten opzichte van Joodse gemeenschap niet ernstig genoeg neemt", zegt Betty Dan.