Onderzoekscommissie Samusocial hervat werkzaamheden en hoort bevoegde ministers

Bevoegd minister Bijstand aan Personen binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Brigitte Grouwels (CD&V), hier op een foto uit 2014.
belga Bevoegd minister Bijstand aan Personen binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Brigitte Grouwels (CD&V), hier op een foto uit 2014.
De onderzoekscommissie Samusocial, die zich in het Brussels Parlement buigt over het beheer en de zitpenningen van de daklozenorganisatie, schiet morgen na het zomerreces opnieuw uit de startblokken met een reeks hoorzittingen van de ministers die de laatste jaren bevoegd waren voor het dossier.

Het zijn de ministers die vorige legislatuur bevoegd waren voor Bijstand aan Personen binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Brigitte Grouwels (CD&V) en Evelyne Huytebroeck (Ecolo) die dinsdag om 8.30 uur het spits afbijten.

Vandaag komt het bureau van de onderzoekscommissie nog samen om de agenda voor de volgende vergaderingen vast te leggen. Maar in principe komen de huidige ministers, Pascal Smet (sp.a) en Céline Fremault (cdH), vrijdag langs in de commissie. Maandag 11 september sluiten minister-president Rudi Vervoort (PS) en Guy Vanhengel (Open Vld) de rij van hoorzittingen voorlopig af. Het is niet uitgesloten dat er nadien nog mensen zullen gehoord worden, maar de commissie moet in principe tegen het einde van de maand september klaar zijn met haar aanbevelingen.

Verschillende strategie
De onderzoekscommissie vatte haar werkzaamheden aan op 20 juni. Sindsdien werden de federale en gewestelijke inspecteurs van Financiën, een reeks operationele directieleden en bestuurders gehoord.

Opmerkelijk was de totaal verschillende strategie die de twee hoofdrolspelers kozen ten opzichte van de onderzoekscommissie. Terwijl de oud-OCMW-voorzitster en ex-directrice van Samusocial, Pascale Peraïta, weigerde op de vragen van de commissieleden te antwoorden - ze wilde haar antwoorden voorbehouden voor het gerechtelijk onderzoek - gaf ex-burgemeester Yvan Mayeur uitgebreid toelichting bij de werking van de vzw die hij zelf mee had opgericht. Hij verdedigde ook de zitpenningen als een onderdeel van de professionalisering van daklozenorganisaties en andere organisaties die rond kansarmen en de minstbedeelden werken.

Spanningen
Tijdens de hoorzittingen kwamen ook spanningen naar boven tussen Samusocial en een aantal ministeriële kabinetten, onder meer over het beleid rond daklozen en de subsidies die naar de daklozenorganisatie vloeien. Tot nu toe stelde niemand het werk op het terrein van de vzw en de honderden medewerkers in vraag.