Onderzoekscommissie Publifin ziet 15 mogelijke inbreuken op strafwet

Voorzitster Olga Zrihen (PS) van de onderzoekscommissie Publifin van het Waals parlement.
belga Voorzitster Olga Zrihen (PS) van de onderzoekscommissie Publifin van het Waals parlement.
De onderzoekscommissie Publifin van het Waals parlement ziet voldoende aanwijzingen voor vijftien inbreuken op de strafwet die door de Luikse intercommunale zouden zijn gepleegd. Dat heeft voorzitster Olga Zrihen (PS) vandaag gezegd tijdens de voorstelling van het eindverslag van de onderzoekscommissie. Het materiaal is overgemaakt aan het parket van Luik.

De onderzoekscommissie ziet onder meer inbreuken op decreten met betrekking tot de energiemarkt en openbare dienstverlening. Volgens Zrihen trok het bestuur van de intercommunale publieke eigendommen af van de eigen belasting, wat de directe aanleiding was voor "de abnormaal hoge verloningen en voordelen voor de leden van het directiecomité" van Nethys, de operationele poot van Publifin.

De commissie stelt zich ook vragen bij de zogeheten sectorcomités, de 'nep-adviesraden' waarin lokale mandatarissen zetelden en riante vergoedingen opstreken. Hun oprichting en de verloning voor de leden "lijken in verhouding tot de activiteiten ongegrond", klinkt het. Bovendien heeft de directie van Publifin-Nethys stappen ondernomen om de sectorcomités aan het publieke oog te onttrekken, meent de onderzoekscommissie.

Tot slot klaagt de commissie ook aan dat de Nethys-topmannen zichzelf royale bonussen uitkeerden zonder dat daar een prestatie tegenover stond en hun salarissen retroactief verhoogden.

Verslag naar parket
Het verslag van de commissie werd overgemaakt aan het Luikse parket, dat zelf al maanden bezig is met een onderzoek naar de intercommunale. "We hebben strenge vaststellingen opgesteld, maar het is het gerecht dat zal moeten oordelen", verklaarde commissievoorzitster Olga Zrihen, die lof toegezwaaid kreeg van de vier andere leden van het bureau van de commissie. De vijf bureauleden zijn overigens door Nethys voor de rechter gedaagd wegens laster en het schenden van het vermoeden van onschuld.

Het eindverslag van honderdtal pagina's werd unaniem goedgekeurd door de onderzoekscommissie. De commissie vergaderde in totaal meer dan 250 uur, waarvan 180 uur hoorzittingen. Dat leverde 73 aanbevelingen op. Zo dringt de commissie nog altijd aan op het ontslag van alle huidige leidinggevenden van de intercommunale, het terugstorten van alle illegaal verkregen bedragen en een drastische hervorming van de structuur van de Publifin-groep. Indien Publifin-Nethys daar weigert op in te gaan, vraagt de commissie dat het Waals gewest ingrijpt en desnoods gerechtelijke stappen onderneemt.

De Publifin-affaire brak op 20 december los in de pers op basis van het diepgravend werk van de schepen van Financiën van Olne, Cédric Halin. Sindsdien vielen talrijke ontslagen. Het bleef niet bij deze ene affaire - denk maar aan Publipart in Vlaanderen en Samusocial in Brussel -, wat zes maanden later tot een politieke crisis in Franstalige België leidde en een opbod op alle niveaus aan voorstellen rond behoorlijk bestuur. De traditionele partijen, met de socialisten op kop, lijken het meeste schade op te lopen.

We hebben strenge vaststellingen opgesteld, maar het is het gerecht dat zal moeten oordelen

Voorzitster Olga Zrihen