Ga naar de mobiele website
^ Top

Onderzoek gaat na of deradicalisering in Vlaanderen wel werkt

Nadia Sminate, voorzitter van de commissie Radicalisering in het parlement.
BELGA Nadia Sminate, voorzitter van de commissie Radicalisering in het parlement.
Een wetenschappelijk onderzoek moet uitwijzen of in Vlaanderen de juiste deradicaliseringsmaatregelen worden genomen, en of die wel echt werken. Het Vlaams Vredesinstituut kreeg daarvoor de opdracht van het Vlaams parlement. 

De Vlaamse regering kwam in 2015 met een actieplan tegen de radicalisering die kan leiden tot extremisme en terrorisme. Het gaat onder meer om de begeleiding van geradicaliseerde gevangenen, hulp aan scholen met probleemleerlingen en de formulering van een 'tegendiscours' voor hate speech. Sindsdien wordt dat plan halfjaarlijks geëvalueerd in het parlement, maar dat levert geen objectieve gegevens op.

"We hebben geen referentiekader voor de impact van de genomen maatregelen", zegt Nadia Sminate (N-VA), voorzitter van de commissie Radicalisering in het parlement. "Wat werkt en wat niet en waarom niet? Die effecten meten is niet evident. Het is voer voor wetenschappelijk onderzoek."

Het Vlaams Vredesinstituut mag daarom vanaf januari een medewerker fulltime op het onderzoek zetten. Hij moet ten eerste bekijken of Vlaanderen de juiste maatregelen heeft genomen en ten tweede of die maatregelen het gewenste effect bereiken. Dat zal hij wellicht doen via onder meer interviews met de politie, medewerkers van justitie en de deradicaliseringsambtenaren.

Cijfers

Gisteren bleek nog dat het gros van de geradicaliseerden in de gevangenis niet persoonlijk wordt begeleid. Er werden in een jaar tijd slechts 27 trajecten opgestart voor het driehonderdtal opgesloten geradicaliseerden. Daarvoor werden 375 gesprekken gevoerd. De wachttijd voor reguliere begeleiding, buiten de specifieke trajecten om, is bovendien vaak langer dan de straf die de gedetineerde moet uitzitten.

Het departement Welzijn wijst erop dat er al sinds september een externe evaluatie wordt uitgevoerd door het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Welzijn, Samenleving en Gezin. Daarvoor werd 80.000 euro uitgetrokken. Ook in dit onderzoek zal de aanpak van de consulenten in de gevangenis wetenschappelijk worden opgevolgd.

"Het past dus niet te doen uitschijnen dat het deradicaliseringsbeleid in Vlaanderen ondermaats zou zijn, noch dat het beleid niet wetenschappelijk geëvalueerd wordt", is te horen bij het departement. 

Meer over26 reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels


 • Jan Verstrepen

  Neen of al je zegt dat wij ons moeten aanpassen en het hier een boeltje moet worden dan wel.

 • Francois Vleminckx

  De duurbetaalde commissie is er al nu nog een pak onderzoeken doen door uiteraard duurbetaalde onderzoeksbureaus! Man met wat zijn wij hier bezig............

 • Roger Van Acker

  Revolutie op komst.

 • guy perain

  Moet je daarvoor niet eerst weten wie geradicaliseerd is??

 • Jan De Smet

  Natuurlijk werkt het niet. Het enige wat werkt is repressie.

Meld een bug