Zorguren in onafhankelijke scholen in gevaar

Scholen die niet bij een scholengemeenschap aangesloten zijn, dreigen vanaf 2011 niet langer zorguren te krijgen. Dat is één van de bepalingen van onderwijsdecreet XVIII. De vakbonden weigeren hun akkoord te geven over het deel over het leerplichtonderwijs, zo schrijft De Morgen.

"Het kan niet zijn dat kinderen en ouders slachtoffer worden van iets waar ze helemaal niks mee te maken hebben", aldus Luc Van den Bosch van de liberale vakbond vsoa. "Niemand kiest een school op basis van het feit of ze al dan niet tot een scholengemeenschap behoort. Als de minister per se wil dat alle scholen in een gemeenschap stappen, dan moet hij dat maar bij decreet verplichten."

Zonder zorguren dreigt de begeleiding van kinderen met problemen in het gedrang te komen. (belga/tdb)