Zo ziet volgend schooljaar eruit: leerlingen middelbaar onderwijs wellicht vier dagen per week naar school

Vlaams minister Ben Weyts.
BELGA Vlaams minister Ben Weyts.
In september zullen we een half jaar ver zijn in de coronacrisis, maar leerlingen uit het middelbaar zullen dan nog altijd niet opnieuw voltijds naar school mogen gaan. Dat zal wél het geval zijn voor kleuters en kinderen van de lagere school. Minister van Onderwijs Ben Weyts heeft daarover een kaderakkoord bereikt met de onderwijskoepels en gedeeltelijk ook met de vakbonden. 
Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

“Corona zal ook in het nieuwe schooljaar onder ons zijn, maar we hebben toch met de collega’s een ambitieus en optimistisch plan uitgewerkt”, aldus Weyts op de persconferentie over het ‘onderwijsplan schooljaar 2020-2021'. 

Veiligheidsanalyse

Het uitgangspunt van het plan is om het recht op leren maximaal te garanderen. “De maatregelen zullen heel ingrijpend zijn, maar de scholen zullen wel open zijn voor àlle leerlingen, en dat was wat ik wilde bereiken. Het recht op leren staat voorop. We kiezen voor de kinderen. Toch zullen de scholen pas open gaan na een veiligheidsanalyse en we hebben met duidelijke kleurcodes verschillende scenario’s klaar, van groen via geel en oranje naar rood.”

Van Groen naar Rood

Het plan houdt concreet rekening met verschillende ‘pandemieniveaus’, met meer of minder verspreiding van het coronavirus. Aan elk niveau zijn concrete maatregelen gekoppeld over onder meer het aantal leerlingen dat tegelijk op school zit, het aantal dagen op school, afstandsonderwijs, groepsactiviteiten, speelplaatsregels, mondmaskers, social distancing, verluchting, extra beschermingsmateriaal, inschrijvingen, stages, examens, ...

In niveau Groen is het risico op besmetting zo goed als onbestaand, in niveau Geel is het risico laag, in niveau Oranje is het risico matig en in niveau Rood is het risico hoog. Zonder nieuwe escalatie van het virus zouden de scholen op 1 september 2020 starten in niveau Geel. Vanaf niveau Geel maakt elke school een lokale risicoanalyse, op grond waarvan wordt vastgelegd onder welke voorwaarden ze geheel of gedeeltelijk kan functioneren.

BASISONDERWIJS

In het basisonderwijs blijven de scholen in elk pandemieniveau vijf dagen per week open voor alle leerjaren. Voor kinderen onder de 12 jaar is het risico op besmetting klein, waardoor de kleuter- en de lagere scholen volgend schooljaar niet meer collectief gesloten zullen worden. Als er een besmetting in de groep zelf is van de schoolgaande kinderen, ligt de situatie anders.

Weyts beklemtoonde opnieuw dat kinderen niet gezien worden als de motor in de verspreiding van het virus. “Dat maakt dat we wat kinderen betreft ook wat soepeler kunnen zijn.”

(Lees verder onder de foto)

Leerlingen van de lagere school en kleuters zullen vanaf 1 september weer 5 dagen naar school mogen, zelfs bij een opflakkering van het coronavirus.
VKA Leerlingen van de lagere school en kleuters zullen vanaf 1 september weer 5 dagen naar school mogen, zelfs bij een opflakkering van het coronavirus.

SECUNDAIR ONDERWIJS

Ook in het secundair onderwijs kunnen alle scholen op zich open voor alle leerjaren en alle leerlingen. Maar aangezien we dus heel waarschijnlijk in september in niveau Geel zullen zitten, liggen voor het secundair onderwijs - met leerlingen ouder dan 12 jaar - de kaarten wel anders.

Bij niveau Geel worden alle leerjaren vier dagen per week verwacht op school. Een dag per week, in beginsel woensdagvoormiddag, wordt er dan afstandsonderwijs georganiseerd, waarbij de ene leerling bijgespijkerd kan worden en de andere leerlingen meer verdiepende leerstof krijgen. 

Vanaf code Oranje worden de lessen beperkt tot halve klassen, in een systeem van vijf dagen les - maar dan week om week. “Dat is vooral om het aantal contacten en het aantal verplaatsingen te minderen”, stelde Weyts. “In beginsel zal dat zijn dat je de ene week aan een halve klas les geeft en meteen ook leerstof meegeeft voor in de volgende week, na de beurt van de andere klashelft. Later kom je dan terug op die leerstof. Echt de preteaching dus.” Scholen zouden zelf mogen kiezen hoe ze die week thuis invullen: met taken of door online les.

Bij code Rood worden er nog meer beperkingen opgelegd. Maar de middelbare scholen zullen niet meer volledig sluiten, ook niet bij een tweede coronagolf.

(Lees verder onder de foto)

De overheid gaat ervan uit dat in september nog code Geel zal gelden. In dat geval mogen leerlingen van het secundair slechts vier dagen per week naar school.
BELGA De overheid gaat ervan uit dat in september nog code Geel zal gelden. In dat geval mogen leerlingen van het secundair slechts vier dagen per week naar school.

HOGER ONDERWIJS

Voor het hoger onderwijs geldt bij de heropstart in september of oktober een mengeling van afstandsonderwijs en lessen in kleine groepjes.

“Ik besef dat deze stap groot is en dat er nog heel wat praktische vragen beantwoord moeten worden in draaiboeken. Maar met dit plan kunnen scholen zich voorbereiden op veranderende omstandigheden”, zei Weyts nog. 

We moeten kunnen schakelen tussen verschillende fases zonder dat we telkens moeten improviseren over wat er nodig is

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts

“We moeten kunnen schakelen tussen verschillende fases zonder dat we telkens moeten improviseren over wat er nodig is. Directeurs, leerkrachten, leerlingen en ouders hebben recht op deze duidelijkheid en stabiliteit. En de kinderen hebben recht op onderwijs, maximaal in hun klas.”

(Lees verder onder de foto)

De volgende stap is het opstellen van gedetailleerde draaiboeken voor elke fase waarin antwoorden worden geboden op een aantal praktische vragen.
Photo News De volgende stap is het opstellen van gedetailleerde draaiboeken voor elke fase waarin antwoorden worden geboden op een aantal praktische vragen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen tevreden

Directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve reageert tevreden. “Er is heel sterk rekening gehouden met de dingen die we voor onze scholen naar voren hebben geschoven.” 

Een belangrijk punt dat overeengekomen werd, is volgens Boeve dat geen enkele leerling nog wordt losgelaten. “Zelfs bij code rood hebben we in de basisschool een aanbod voor alle leerlingen, en ook in het secundair laten we ze niet los. Daar kunnen ze minstens halftijds naar school en kunnen kwetsbare leerlingen naar school geroepen worden.”

Er waren ook discussies over de consequenties van een aantal afspraken. “Zo moeten de klasbubbels halveren, maar hebben we ervoor gezorgd dat als scholen met kleine klassen het anders kunnen doen, dat ook kan.”

Bij code Geel vijf dagen lesgeven in het secundair kon niet, dus het feit dat het nu vier dagen zijn is het uitdrukkelijk standpunt van de GEES. Want zo heb je 20 procent minder contacten

Directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve

“Een aantal dingen hebben we niet aangepast gekregen, omdat we op een duidelijke nee stootten van de virologen”, zegt Boeve. “Bij code Geel vijf dagen lesgeven in het secundair kon niet, dus het feit dat het nu vier dagen zijn is het uitdrukkelijk standpunt van de GEES. Want zo heb je 20 procent minder contacten.”

De scholen verkregen dan weer wel dat de dag waarop bij code Geel niet lesgegeven wordt als daar goede redenen voor zijn niet per se woensdag hoeft te zijn, zoals werd voorgesteld.

GO!: “Ambitie waargemaakt”

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zegt dat er in het plan is “gewerkt aan scenario’s waarin élke lerende vanaf september terug naar school kan, op een veilige manier”. Voor Verdyck moest absoluut vermeden worden dat er leerlingen zijn die wekenlang niet naar school kunnen gaan door het coronavirus. Dat is nu het geval voor heel wat leerlingen in het secundair onderwijs maar ook in het buitengewoon onderwijs of OKAN.

We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier én veilig én doenbaar vorm kunnen geven aan optimale onderwijskansen voor iedereen

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Verdyck is blij dat ze deze ambitie konden waarmaken. “Dat alle leerlingen terug naar school kunnen, is niet alleen belangrijk omdat de leraar het verschil maakt in het overbrengen van kennis en kunde, maar ook omwille van het leren samenleven dat op school mogelijk gemaakt wordt.”

Door de uitgewerkte scenario’s weten scholen waar ze aan toe zijn, ongeacht of het virus in de positieve of negatieve zin verder evolueert. “Ze zijn afgestemd met het brede onderwijsveld én met de GEES-exitwerkgroep, we zijn ervan overtuigd dat we op deze manier én veilig én doenbaar vorm kunnen geven aan optimale onderwijskansen voor iedereen.”

De volgende stap is inderdaad het opstellen van gedetailleerde draaiboeken voor elke fase waarin antwoorden worden geboden op een aantal praktische vragen, klinkt het nog.

(Lees verder onder de foto)

Het COV heeft duidelijk laten opnemen dat ook de risicoanalyse voor elke school cruciaal zal blijven op elk niveau van de pandemie.
Photo News Het COV heeft duidelijk laten opnemen dat ook de risicoanalyse voor elke school cruciaal zal blijven op elk niveau van de pandemie.

OVSG blij met transparantie over “normale” start

“Ook wij zijn tevreden dat de plannen voor september leren op school maximaal toelaten”, zegt Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. “Het is goed dat onze scholen en academies voor de vakantie weten waar ze aan toe zijn.”

“De kleurcodes groen, geel, oranje en rood maken voor iedereen duidelijk hoe het virus evolueert en hoe we onze schoolorganisatie daaraan aanpassen. Ook onze OVSG-academies zijn tevreden met het evenwichtige voorstel. Zij kunnen opengaan op 1 september en volgen in grote mate de richtlijnen voor het basis- en secundair onderwijs. De academies vragen verder dat voor hun werking dezelfde richtlijnen gelden als in de amateurkunsten”, aldus nog Delbaere.

Onderwijsvakbond: “Nog werk aan de winkel”

De vakbond voor het basisonderwijs COV zegt in een reactie dat zij er sterk op hebben aangedrongen “dat de focus zowel ligt op het leerrecht van de leerlingen alsook op de veiligheid van het personeel”. “In die zin werd het voorgestelde plan alvast bijgestuurd. Er is nog werk aan de winkel”, reageert algemeen vakbondssecretaris Marianne Coopman.

Om het schooljaar in vertrouwen en in alle veiligheid op te starten zijn heldere draaiboeken nodig. Dat werk zal voor ons bepalend zijn

Algemeen vakbondssecretaris van COV, Marianne Coopman

Er blijven nog veel praktische vragen op te lossen, een aantal moeten nog door de expertengroep GEES verduidelijkt worden, aldus de christelijke onderwijzersvakbond. “Om het schooljaar in vertrouwen en in alle veiligheid op te starten zijn heldere draaiboeken nodig. Dat werk zal voor ons bepalend zijn”, stelt Coopman. “We spraken af dat we onmiddellijk starten aan de draaiboeken die voor elke fase en elk onderwijsniveau de organisatie duidelijk maken.”

Het COV heeft duidelijk laten opnemen dat ook de risicoanalyse voor elke school cruciaal blijft op elk niveau van de pandemie. Dat zal bij gevaar bepalen in welke mate de school volledig of gedeeltelijk veilig kan open blijven. Ook de afspraken over mogelijke quarantaines worden op vraag van COV verder verduidelijkt. “Het COV zal pas zijn akkoord overwegen, nadat alle gegevens op tafel liggen.”

Er wordt veel verwacht van de (basis)scholen, ze krijgen een zeer grote opdracht en verantwoordelijkheid, geeft de onderwijsbond nog mee. “We weten dat het basisonderwijs de voorbije maanden nog meer dan voorheen op haar grenzen is gebotst op vlak van personeel, financiën, infrastructuur en digitale mogelijkheden. Schoolteams moeten daartoe de nodige middelen, omkadering en uitrusting krijgen. Dat is niet meer dan normaal”, besluit ze. 

Er wordt veel verwacht van de (basis)scholen, ze krijgen een zeer grote opdracht en verantwoordelijkheid, geeft de onderwijsbond nog mee.
BELGA Er wordt veel verwacht van de (basis)scholen, ze krijgen een zeer grote opdracht en verantwoordelijkheid, geeft de onderwijsbond nog mee.59 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Marc Vleugels

  Er zijn nog altijd mensen die denken dat leerkrachten 50 min x 22 uren x 35 weken moeten werken en geen minuut langer. En voor een superloon. Waarom zijn er dan zoveel tekort? En afstandsonderwijs lukt voor het grootste deel alleen bij sterke lln met stevige thuis.

 • Jurgen Devries

  Beste geert de Winne waarom zou een leerkracht dan volgens jou minder loon moeten krijgen omdat ze een dag van thuis uit werken? De privé sector zeurt altijd dat ze het slechter hebben dan iedereen maar de staatsjobs geraken niet ingevuld. In de privé sector werken zoveel mensen zelfs in normaal omstandigheden van thuis uit, die krijgen toch ook evenveel loon.

 • Sabrina Versyck

  Goed dat alle leerlingen in het basisonderwijs naar school kunnen - ook bij code rood. Ik hoop dat de minister dan toch een plan klaar heeft hoe hij de zieke leerkrachten gaat vervangen. Het is al een aantal jaar zo dat er na half oktober zo goed als geen interims meer te vinden zijn.

 • Erik Noerens

  De ministers zijn nu klaar met hun huiswerk en leven vanaf nu in vakantiemodus tot september.Daarna verkiezingen en van covid-19 zal niet meer gesproken worden.

 • Ronald De Meulder

  Allėė ... nog een pamperke derbij , en ze kunnen nu al niet meer deftig hun moedertaal uitspreken