Werkgevers vrezen dat duaal leren nog niet voor vandaag is

THINKSTOCK
Volgende week keurt de Vlaamse regering normaal de hervorming duaal leren goed, maar er zijn nog heel wat knelpunten. De werkgeversorganisatie Voka vreest dat uitstel afstel betekent, schrijft De Tijd vandaag.

"Het belangrijkste onderwijsdossier van de Vlaamse regering", noemt Voka-topman Hans Maertens de hervorming van het duaal leren. Daarbij volgen jongeren een deel van hun opleiding op de werkvloer.

Minder jongeren zonder diploma
De Vlaamse regering wil van duaal leren een volwaardig alternatief maken waar jongeren bewust voor kiezen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) willen het aantal jongeren dat zonder diploma afstudeert terugdringen.

Regering wil minimum aantal uren op werkvloer vastleggen
De proefprojecten die dit schooljaar liepen, moeten op de laatste Vlaamse ministerraad volgende week in een nieuw decreet uitmonden. Maar er zijn nog knelpunten. In het nieuwe systeem spenderen jongeren gemiddeld 20 uur per week op de werkvloer. De Vlaamse regering wil een symbolisch minimaal aantal uren vastleggen die op de werkplek moeten worden doorgebracht om de opleiding als duaal leren te erkennen. Voor enkele studierichtingen in het algemeen secundair (aso) en het technisch secundair onderwijs (tso) worden uitzonderingen apart bekeken.

Dat zien de werkgevers en de vakbonden niet zitten. Ze pleiten voor maatwerk. "We kunnen van duaal leren enkel een succes maken als er voldoende vrijheid is om de programma's op maat uit te werken", zegt Frank Beckx, de topman van de chemiefederatie Essenscia.

Doelgroep
Een tweede knelpunt is de doelgroep. De Vlaamse regering beloofde in haar conceptnota om quasi-arbeidsrijpe jongeren een aanloopfase aan te bieden. Het gaat om leerlingen die op de werkvloer willen leren, maar er nog niet toe in staat zijn.

De sociale partners zijn daar niet mee akkoord. Ze vinden dat er voor die groep een volwaardig, ander aanbod in het voltijds onderwijs moet zijn.

Hervorming pas voor 2022?
Als er voor de zomer geen decreet komt, is de kans volgens Voka-topman Maertens groot dat duale studierichtingen pas in september 2022 worden ingevoerd, gekoppeld aan de hervorming van het secundair onderwijs. En dat zou voor de bedrijfswereld onaanvaardbaar zijn, zegt de Voka-topman.