Vlaamse ombudsman wil examen arts en tandarts volgend jaar gratis

BELGA
De Vlaamse ombudsman kan zich vinden in de recentste deliberatie van de toelatingsproef voor tandheelkunde en geneeskunde. In een afsluitend rapport concludeert hij wel dat bepaalde ombudsnormen, zoals "goede uitvoeringspraktijk en administratieve nauwkeurigheid", werden geschonden. Hij vraagt onder meer een ondergrens voor het schrappen van vragen, maar ook dat het examen volgend jaar gratis is.

Door een klacht van een studente na de toelatingsproef in augustus, mochten ruim 150 kandidaten na twee herdeliberaties alsnog de studie aanvatten.

In eerste reactie noemde ombudsman Bart Weekers de chaos "beschamend". In zijn finale rapport kan hij zich wel vinden in de recentste herdeliberatie, maar doet hij ook enkele aanbevelingen, zoals over de kostprijs. "Enige vorm van deemoed is op zijn plaats. Zo zou het een klein gebaar zijn om bij de eerstvolgende sessies geen inschrijvingsgeld te vragen", denkt de ombudsman. Dit jaar kostte één examensessie 34 euro.

Ondergrens bepalen
De Vlaamse Regering moet ook een ondergrens bepalen voor het maximumaantal vragen dat in een examen mag worden geschrapt. De redenering daarvoor is dat foutieve antwoorden op niet-geschrapte vragen op het totaalresultaat zwaarder doorwegen.

Betere communicatie
Ook de communicatie moet beter. Weekers "erkent dat de zaak zeer snel na het arrest in de media is gekomen", maar vindt dat "een zorgvuldige overheid zelf actief informeert via haar eigen communicatiekanalen, vooraleer te reageren via de media."

Ten slotte vraagt de ombudsman ook "met het oog op herstel van vertrouwen" dat kandidaten hun examen ook na de voorziene termijn nog kunnen inkijken.

De Examencommissie verwees voor een reactie op een aantal voorstellen door naar de kwaliteitszorgafdeling bij de Onderwijsadministratie of naar het ministerieel kabinet. Bij dat kabinet klonk het dat men open open stond voor suggesties van de ombudsman en dat een opstartende begeleidingscommissie deze mee kan bekijken.