Vlaams Parlement vraagt meer aandacht en middelen voor hoogbegaafde leerlingen en kleuteronderwijs en plant hervorming buitenschoolse opvang

Shutterstock
De (volgende) Vlaamse regering moet meer aandacht en middelen besteden aan hoogbegaafde leerlingen. Dat staat in een voorstel van resolutie dat vandaag unaniem is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Daarnaast wil het parlement ook dat de (volgende) Vlaamse regering al vanaf volgend schooljaar een einde maakt aan de historische onderfinanciering van het kleuteronderwijs. Ook een voorstel van decreet om de buitenschoolse kinderopvang vanaf 2021 op een nieuwe leest te schoeien, is vandaag goedgekeurd.

Voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben, worden in het onderwijs al veel inspanningen geleverd. Maar gebeuren die inspanningen ook voor leerlingen die hoogbegaafd zijn? Volgens initiatiefneemster Kathleen Krekels glippen nog te veel van die hoogbegaafde kinderen en jongeren tussen de mazen van het net en gaat er zo talent verloren. 

Daarom vraagt zij samen met Jan Durnez (CD&V) en Franc Bogovic (Open Vld) meer aandacht en middelen voor een betere detectie en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Zo moet de kennis over hoogbegaafdheid in opleidingen voor leerkrachten omhoog en moet er een platform voor kennisdeling komen. 

Volgens de indieners is het huidige onderwijssysteem "te weinig flexibel om in te spelen op de ontwikkelingsvoorsprong van uitzonderlijk hoogbegaafde leerlingen". "We willen daarom bekijken of we nieuwe kaders kunnen vastleggen om onderwijs zo te organiseren dat het ten goede komt aan de ontwikkeling van de hoogbegaafde jongere, bijvoorbeeld door flexibel om te gaan met curricula en centrale examencommissie zodat deze leerlingen dag in, dag uit krijgen waar ze recht op hebben: goed en uitdagend onderwijs", besluit Krekels.

Financiering kleuteronderwijs

Het kleuteronderwijs heeft te kampen met een historische onderfinanciering (van 60 miljoen euro) tegenover het lager onderwijs. Die onderfinanciering is ontstaan omdat men er vroeger van uitging dat kleutertjes maar twee derde van de tijd naar school gaan en vaak thuisblijven. Daarom krijgen kleuterscholen 33 procent minder werkingsmiddelen.

Het Vlaams Parlement wil dat de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs vanaf volgend schooljaar gelijkgeschakeld moeten worden met die van het lager onderwijs. Voor een volledig schooljaar gaat het om een bijkomende investering van 50 miljoen euro voor het kleuteronderwijs. Die gelijkschakeling is ook meteen verankerd in een voorstel van decreet dat vandaag unaniem in het parlement werd goedgekeurd. Voor een volledig schooljaar zou het gaan om een investering van 50 miljoen euro. Voor het begrotingsjaar 2019 alleen zou het gaan om een bedrag van ruim 16 miljoen euro.

Integratie anderstaligen

“Belangrijk is ook dat er extra middelen worden voorzien om niet-Nederlandstalige kinderen Nederlands te leren en te integreren”, zegt Koen Daniëls van N-VA. “Daarbij zijn taalbaden Nederlands expliciet opgenomen. Het voorzien van bijkomende kleuterverzorg(st)ers en het versterken van de beleidsondersteuning in het basisonderwijs zal ook moeten uitgewerkt worden.”

Tot slot wordt de administratieve last voor het onderwijspersoneel verder verlaagd door duidelijk te maken welke documenten opgelegd zijn door de overheid.

Buitenschoolse opvang

Er zijn al langer plannen om de buitenschoolse opvang in Vlaanderen te hervormen. In de plannen van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld krijgen de lokale besturen een regierol. Zij moeten onder meer zorgen voor een afstemming van de opvang op school en de buitenschoolse activiteiten (bv. teken- of muziekles).

Van de gemeenten wordt ook de nodige creativiteit gevraagd. Een gemeente zou bijvoorbeeld vervoer kunnen inleggen tussen de opvang en andere activiteiten of verenigingen zouden ook naar de opvang en scholen zelf kunnen trekken voor sport- of muziekles. Op termijn zouden de lokale besturen hier via het Gemeentefonds financiering voor krijgen. Voor de bestaande IBO’s, of initiatieven buitenschoolse opvang, die nu gefinancierd worden via Kind en Gezin, komt er een overgangsperiode van zes jaar.

Het voorstel botste hier en daar op kritiek. Zo bestempelde de Vlaamse Jeugdraad het als “een luchtkasteel, een lege doos en een vergiftigd geschenk”. En in een recente brief betreurt de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) dat het onderwijs niet gehoord is.

Ook oppositiepartijen Groen en sp.a hebben kritiek. Zij vinden vooral dat er te veel onduidelijkheid bestaat over de kwaliteitseisen en over budgetten die de gemeenten zullen krijgen. Beide partijen onthielden zich bij de stemming, net als Vlaams Belang.

Het decreet treedt begin 2021 in werking.
8 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Christine Laevers

  Sandra Peeters: volledig met u eens als ex-leerkracht.Kinderen met exclusieve talenten vallen uit de boot en verstikken in het 'keurslijf' onderwijs. Ik weet zeker dat sommige kinderen kapot gemaakt worden in het onderwijs. Je moet als kind maar eens als een Sheldon Cooper in België naar school gaan ...

 • Piet Vanzonhoven

  50 jaar gelden waren zonen en dochters van advocaten, dokters, notarissen,politiekers, enz allemaal "hoogbegaafd" . Blijkbaar willen sommigen terug naar zo een vorm van onderwijs? Bianca , je kan dan even goed schrijven:Je kan je niet inbeelden hoe hulpeloos je bent als ouder van een laag begaafd kind. Maarja zo lang het uw kind niet is...

 • Sandra Peeters

  Mooie plannen maar vrees dat de meeste hoogbegaafden zoals altijd in de beroeps of zonder diploma vallen. Onze maatschappij richt zich op doorsnee ja knikkers. 't Zijn zij die naar de hogeschool en universiteit gaan en niet de slimsten. Hoogbegaafden denken anders en voor zichzelf en daar kunnen leraren, noch bazen, niet mee om. Stel je bent een nieuwe Stephen Hawking in spee maar slecht in Frans of geschiedenis dan blijf je zitten en adviseert het CLB hier waarschijnlijk houtbewerking of zo.

 • Benny Marcelo

  Volgens de linkse bijbel moet het onderwijs aangepast worden aan degenen die niet mee kunnen. Het verplichten om minder begaafden op te nemen in gewoon onderwijs is het domste dat ooit is kunnen gebeuren. Het onderwijs in het algemeen boert daardoor achteruit en dat is een vaststaand feit. Slecht beleid dus.

 • Geert Landsman

  Verkiezingspraat want het is aan de volgende regering. Bende prutsers.