Vlaams Belang: "Inspectie moet met onderhandelingen op tafel komen"

Met de gedeeltelijke schorsing van het Vlaamse inspectiedecreet door het Grondwettelijk Hof, halen de Franstaligen hun slag thuis. De N-VA-voorzitter moet tijdens de lopende regeringsonderhandelingen dit dossier dan ook op tafel leggen en er een breekpunt van maken, zodat de Franstaligen hun verzet tegen dit decreet staken. Dat vindt althans Vlaams Belang.

Territorialiteitsprincipe

Volgens het VB is het decreet "niet meer of minder dan de toepassing van het territorialiteitsprincipe". Dat het Grondwettelijk Hof nu stelt dat Franstalige inspecteurs mogen nagaan of het onderwijs in de acht Franstalige basisscholen in de Vlaamse rand aan de eindtermen van de Vlaamse Gemeenschap voldoet, betekent voor het Vlaams Belang dat de Franstaligen in het Hof "blijkbaar een bondgenoot hebben gevonden om het territorialiteitsprincipe, dat nochtans de leidraad is in heel wat arresten van het Hof, blijvend te schenden".

Gemeenschappen
Dat het Hof een in 1970 overeengekomen protocol volgt dat onder meer stelt dat de onderwijsinspectie in de Franstalige scholen in Nederlands taalgebied door Franstaligen verzekerd moet worden, verbaast de Vlaams Belangers. "Met de grondwetsherziening van 1988 werd 'onderwijs' exclusief aan de gemeenschappen toevertrouwd, en zijn de protocollen van geen tel meer."

Lang gewacht
Binnen de drie maanden moet het Hof met een uitspraak ten gronde komen, maar volgens het Vlaams Belang "hebben we al lang genoeg gewacht". "In het licht van de lopende regeringsonderhandelingen moet Bart De Wever dit dossier op de onderhandelingstafel brengen. Het territorialiteitsprincipe is immers één van de pijlers van het communautaire luik van het Vlaams regeerakkoord." (belga/ep)