Vijf procent meer studenten aan Vlaamse hogescholen

UNKNOWN
Het aantal studenten aan Vlaamse hogescholen is opnieuw gestegen. Dit academiejaar zijn 132.447 hogeschoolstudenten ingeschreven, een stijging van 5,1 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse bevraging van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA).

De jongste jaren stelt de VLHORA een groei van minstens 5 procent per jaar vast. Tussen 2006 en 2011 zijn er 29.057 studenten bijgekomen. Van de 132.447 hogeschoolstudenten volgt 77 procent een professionele opleiding. Voor de academische opleidingen zijn 30.486 inschrijvingen geregistreerd.

Generatiestudenten
Het aantal generatiestudenten stijgt mee met 2,4 procent. Dat zijn studenten die zich voor het eerst inschrijven in het Vlaamse hoger onderwijs. Aan hogeschoolopleidingen zijn er nu 33.861 generatiestudenten. Ze vertegenwoordigen een aandeel van 25,6 procent. Opvallend is dat de stijging van het aantal studenten aan de hogescholen het sterkst is in Vlaams-Brabant, waar 15,81 procent meer inschrijvingen geteld worden dan vorig jaar. Met 10.351 inschrijvingen blijft Vlaams-Brabant wel de provincie met het minste aantal hogeschoolstudenten.

Gezondheidszorg
De professionele studiegebieden onderwijs en gezondheidszorg kennen een sterke stijging. Opvallende dalers zijn toegepaste informatica, multimedia en communicatietechnologie. Bij de academische opleidingen zijn gezondheidszorg en handelswetenschappen sterk gestegen. Audiovisuele en beeldende kunsten en muziek en podiumkunsten zijn de dalers.

Inschrijvingsgeld optrekken
In de rand van de bekendmaking van de cijfers pleit Eric Halsberghe, ondervoorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en directeur van de KATHO Hogeschool in West-Vlaanderen, voor een "maatschappelijk debat over het verhogen van het inschrijvingsgeld" omdat de overheid volgens hem te weinig middelen ter beschikking stelt. De Vlaamse hogescholen dreigen slachtoffer te worden van hun eigen succes. Ze tellen jaar na jaar meer studenten, maar de financiering van de hogescholen is de laatste vijf jaar niet mee gestegen. Er geldt een vertraagde aanpassing van de middelen aan het aantal studenten en investeringsmiddelen groeien niet mee.

Brede instroom
"We willen absoluut de brede instroom behouden, ook van beursstudenten, maar er zijn begeleidende maatregelen nodig. Mijn persoonlijk standpunt is dat als de maatschappij niet meer kan bijdragen in de financiering, dat we de piste van hoger inschrijvingsgeld moeten openen. Het is een persoonlijk standpunt, binnen VLHORA moet die discussie nog gevoerd worden", aldus Halsberghe.

Waals voorbeeld
Zijn KATHO-hogeschool met zowat 8.000 studenten zou jaarlijks 1,5 miljoen euro meer middelen hebben als het inschrijvingsgeld wordt opgetrokken naar Waals voorbeeld. In Wallonië betalen studenten bijna 800 euro, terwijl het Vlaams inschrijvingsgeld 570 euro bedraagt. (belga/sg/tma)