Universiteiten nemen maatregelen tegen bissers

photo_news
Ook de universiteiten van Gent en Brussel nemen maatregelen om te vermijden dat studenten blijven aanmodderen. Ze grijpen terug naar jaarvakken met alleen examens in juni. "Om te vermijden dat studenten al na enkele maanden een vogel voor de kat zijn", luidt het. Eerder na de KUL al maatregelen, schrijft de krant De Standaard vandaag.

De universiteit van Gent (UGent) en die van Brussel (VUB) willen minder examens in januari en gunnen nieuwe studenten nog een aanpassingsperiode. "Jongeren die pas van het middelbaar komen, hebben het er moeilijk mee om al na enkele maanden zware examens af te leggen. Als je dan een minder goede start neemt, ben je een vogel voor de kat nog voor het academiejaar echt begonnen is', zegt Tom Dekeyzer van het Gentse rectoraat. Om te vermijden dat studenten pas in het voorjaar in actie schieten, wil de UGent werken met tussentijdse evaluaties en overweegt het de invoering van proefexamens.

De Universiteit Antwerpen (UA) wil het 'minimumpercentage' optrekken van vijftig naar zestig procent. "Halen ze dat niet, dan kunnen we ze eventueel verbieden om zich opnieuw in te schrijven", zegt Cis Van Den Bogaert, hoofd van het departement onderwijs.

De Universiteit Hasselt wil eerst overleggen met de studentenraad voor ze maatregelen treft.